I v únoru 2019 s krásnou hudbou

16.2.2019 / Koncert bez smokingu / Martina Klausová

Pondělí 18.2.2019
Joseph Haydn:
Koncert pro housle a orchestr C dur
Koncert pro housle a orchestr A dur
Koncert pro housle a orchestr G dur
Hrají:

Giuliano Carmignola
Orchestre des Champs Elysées, řídí Alessandro Moccia

Úterý 19.2.2019
Sergej Rachmaninov:
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll
Rapsodie na Paganiniho téma
Hrají:
Luiz de Moura Castro – pft
Symfonický orchestr Slovinského rozhlasu a televize, řídí Ligia Amadio

Středa 20.2.2019
Antonín Dvořák: 
Klavírní trio č. 3 f moll op. 65 
Klavírní trio "Dumky" op. 90 
Hraje: 
Guarneri trio Praha (Ivan Klánský - pft, Čeněk Pavlík - vl, Marek Jerie -vcl)

Čtvrtek 21.2.2019
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Kvintet Es dur pro lesní roh, housle, 2 violy a violoncello 
Koncert pro lesní roh a orchestr č. 1 Dur 
Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2 Es dur 
Koncert pro lesní roh a orchestr č. 3 Es dur 
Koncert pro lesní roh a orchestr č. 4 Es dur 
Hrají: 
Radek Baborák - cor 
Baborák Ensemble

Pátek 22.1.2019
Leopold Koželuh:

Symfonie A dur
Symfonie C dur
Symfonie D dur
Symfonie g moll
Hraje:
Komorní filharmonie Pardubice, řídí Marek Štilec

Sobota 23.1.2019
Petr Iljič Čajkovskij:

Manfred
Hraje:
Česká filharmonie, řídí Semjon Byčkov

Neděle 24.2.2019
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Klarinetový kvintet A dur 
Johannes Brahms: 
Klarinetový kvintet h moll 
Hrají: 
Igor Františák - cl 
Zemlinského kvarteto: František Souček - vl Petr Střížek - vl Petr Holman - vla Vladimír Foltin - vcl