Zářijové večery s krásnou hudbou

1.9.2018 / Koncert bez smokingu / Martina Klausová

Pondělí 3.9.2018
Wolfgang Amadeus Mozart:
Divertimento pro 2 vl, vla, vcl, a 2 cor F dur, KV 247
Hrají:
Stamicovo kvarteto
Zdeněk Tylšar - cor
Bedřich Tylšar - cor

Úterý 4.9.2018
Ludwig van Beethoven:
Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, op.58
Symfonie č. 5 c moll, op. 67
Hrají:
Carol Rosenberger - pft
Londýnský symfonický orchestr, řídí Gerard Schwarz

Středa 5.9.2018
Arno Babadjanian:
Pft trio fis moll
Antonín Dvořák:
Pft trio op. 90 "Dumky"
Hraje:
Orbis trio (Petra Brabcová - vl, Petr Malíšek - vcl, Stanislav Galin - pft)

Čtvrtek 6.9.2018
Robert Schumann:
Symfonie č. 1 B dur "Jarní", op. 38
Symfonie č. 4 d moll, op. 120
Hrají:
Berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan

Pátek 7.9.2018
Carl Orff:
Carmina Burana
Účinkují:
Anne Liebeck - S
Martyn Hill - T
David Barrell - bar
Tallis Chamber Choir
New London Children´s Choir
Londýnský festivalový orchestr, řídí Ross Pople

Sobota 8.9.2018
Josef Suk:
Fantasie pro housle a orchestr, op. 24
Leoš Janáček:
Koncert pro housle a orchestr "Putování dušičky"
Antonín Dvořák:
Koncert pro housle a orchestr a moll, op.53
Hrají:
Josef Špaček - vl
Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek

Neděle 9.9.2018
Antonio Rosetti:
Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur
Koncert pro lesní roh a orchestr E dur
Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur
Koncert pro lesní roh a orchestr Es dur
Hrají:
Radek Baborák - cor
Bavorská komorní filharmonie, řídí Johannes Moesus