Koncert bez smokingu 52. týden

21.12.2014 / Koncert bez smokingu / Martina Klausová

Pondělí  22.12.2014
Ó, svatá dobo vánoční (směs koled a vánočních písní)
Účinkují:
Komorní orchestr Tessarini - Radio Brno, řídí Mirko Krebs
Pražský dětský sbor
Hana Kubelková /S/
Pavel Fajtl /vl/

Úterý 23.12.2014
Vánoční gloria
Josef Schreier: Missa pastoralis
Pastorela Ořechovského štrajchu
Vlastimil Peška: Malá vánoční mše
Účinkují:
Sólisté a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, řídí Bohdan Warchal

Středa 24.12.2014
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Účinkují:
Komorní sbor Opera Nova
Komorní orchestr Opera Nova, řídí František Vajnar

Čtvrtek 25.12.2014
Johann Sebastian Bach: Vánoční kantáty
Bereitet die Wege, bereitet die Bahn
Christen, ätzet diesen Tag
Gelobet seist du, Jesu Christ
Hraje:
Bach-Ensemble, řídí Helmuth Rilling

Pátek 26.12.2014
Vánoce s Evou Urbanovou
Jiří Ignác Linek: Pastorela in F
Charles Gounod: Ave Maria
Louis Niedermeyer: Pieta, Signore
Georges Bizet: Agnus dei
Jakub Jan Ryba: Milí synáčkové. Pastorela
Alois Melichar: Mile cherubini in coro
Franz Xaver Gruber: Tichá noc, přesvatá noc
César Franck: Panis angelicus
Adeste fideles. Anonymní pastorela z 18. století
Karel Stecker: Koleda. Směs nejoblíbenějších vánočních písní
Účinkují:
Eva Urbanová /S/
Zdeněk Plech /basbaryton/
Ladislav Elgr T/
Bambini di Praga
Pražská komorní filharmonie, řídí Ondrej Lenárd

Sobota 27.12.2014
Koncerty pro drážďanský orchestr
Johann David Heinichen: Koncert F dur
Charles Dieupart: Koncert a moll
Johann Friedrich Fasch: Koncert d moll
Johann Georg Pisendel: Sonáta c moll
Johann David Heinichen: Pastorale A dur
Johann Joachim Quantz: Koncert G dur
Francesco Maria Veracini: Předehra č. 5 B dur
Hraje:
Musica Antiqua Köln, řídí Reinhard Goebel

Neděle 28.12.2014
Joseph Haydn:
Symfonie B dur č. 102, Symfonie D dur "Londýnská" č. 104
Hrají:
Vídeňští filharmonikové, řídí André Previn