Květnové hudební večery

13.5.2017 / Koncert bez smokingu / Martina Klausová

Na fotografii: Magdalena Kožená

Pondělí 15.5.2017
Bohuslav Martinů:
Suita z opery Julietta pro velký orchestr
Tři fragmenty z opery
Účinkují:
Magdalena Kožená
Steve Davislim
Frédéric Goncalves
Nicolas Testé
Michele Legrange
Karel Košárek - pft
Česká filharmonie, řídí Charles Mackerras

Úterý 16.5.2017
Franz Joseph Haydn:
Koncert G dur pro housle a orchestr
Koncert C dur pro violoncello a orchestr
Divertimento A dur pro smyčcový orchestr
Hrají:
Josef Suk - vl
Tomáš Strašil - vcl
Jaroslav Přikryl - cemb
Sukův komorní orchestr, řídí Josef Suk

Středa 17.5.2017
Johann Sebastian Bach:
Koncert pro klavír a orchestr č. 7 g moll
Koncert pro 2 klavíry a orchestr C dur
Koncert pro klavír a orchestr č. 6 f moll
Koncert pro 2 klavíry a orchestr c moll
Hrají:
Joao Carlos Martins - pft
José Eduardo Martins - pft
Sofijští sólisté, řídí Plamen Djurov

Čtvrtek 18.5.2017
Ottorino Respighi:
Kouzelný krámek Rossiniho hudby
Georges Bizet:
Arlézanka (Suity č. 1 a 2)
Hraje:
Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, řídí Pavle Dešpalj

Pátek 19.5.2017
František Xaver Richter:
Koncert D dur pro flétnu, smyčce a basso continuo
František Benda:
Koncert e moll pro flétnu a smyčce
František Antonín Rössler-Rosetti:
Koncert D dur pro flétnu a orchestr
Karel Stamic:
Koncert G dur pro flétnu a orchestr
Hrají:
Jena-Pierre Rampal - fl
Viktorie Švihlíková - cemb
Pražský komorní orchestr, řídí Milan Munclinger, Martin Turnovský, Václav Neumann

Sobota 20.5.2017
Felix Mendelssohn-Bartholdy: 
Koncertní kus pro klarinet, basetový roh a orchestr č. 2, op. 114
Gioachino Rossini: 
Introdukce, Téma a Variace pro klarinet a orchestr
Max Bruch: 
Koncert pro klarinet, violu a orchestr orchestr e moll, op. 88
Gioachino Rossini:
Variace C dur pro klarinet a malý orchestr
Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Koncertní kus f moll pro klarinet, basetový roh a orchestr č. 1 op. 113
Hrají:
Ludmila Peterková - cl
Nicolas Baldeyrou - basetový roh
Alexander Besa - vla
Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek

Neděle 21.5.2017
Johannes Brahms:
Sonáta č. 2 pro klavír fis moll, op. 2
Variace na téma Paganiniho, op. 35/I.
Valčíky pro klavír, op. 39 (výběr)
Hraje:
Jan Simon - pft