Listopadové hudební večery

12.11.2016 / Koncert bez smokingu / Martina Klausová

Pondělí 14.11.2016
Anton Bruckner:
Symfonie č. 7 E dur
Hraje:
Česká filharmonie, řídí Lovro von Matačič

Úterý 15.11.2016
Richard Strauss:
Don Quichote, op. 35
Romance F dur pro violoncello a orchestr, op. 13
Serenáda Es dur pro 13 dechových nástrojů, op. 7
Hrají:
Thomas Grossenbacher - vcl
Michel Rouilly - vla
Tonhalle Orchestra Zurich, řídí David Zinman

Středa 16.11.2016
Vítězslav Novák:
Věčná touha (Symfonická báseň), op. 33
V Tatrách (Symfonická báseň), op. 26
Slovácká svita, op. 32
Hrají:
Česká filharmonie (Věčná touha, V Tatrách)
Státní filharmonie Brno (Slovácká svita)
řídí Karel Šejna

Čtvrtek 17.11.2016
Johann David Heinichen: 
Koncert F dur
Charles Dieupart:
Koncert a moll
Johann Friedrich Fasch:
Koncert d moll
Johann Georg Pisendel:
Sonáta c moll
Johann David Heinichen:
Pastorale A dur
Johann Joachim Quantz:
Koncert G dur
Francesco Maria Veracini:
Předehra č. 5 B dur
Hraje:
Musica Antiqua Köln, řídí Reinhard Goebe

Pátek 18.11.2016
Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncertantní symfonie pro ob, cl, cor, fg a orch Es dur
Koncert pro fagot a orchestr B dur
Hrají:
František Hanták - ob
Miloš Kopecký - cl
Miroslav Štefek - cor
Karel Vacek - fg
Karel  Bidlo - fg
Česká filharmonie, řídí Václav Smetáček (v symfonii)
Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK, řídí Václav Smetáček (v koncertu)

Sobota 19.11.2016
Antonín Dvořák:
Legendy, op. 59
Česká svita, op.39
Hraje:
Jihočeská komorní filharmonie, řídí Ondřej Kukal (Legendy), prof.Břetislav Novotný (Česká svita)

Neděle 20.11.2016
Joseph Haydn:
Symfonie č. 100 G dur "Vojenská
Symfonie č. 101 D dur "Hodiny"
Andante ze Symfonie č. 94 G dur "S překvapením"
Hraje:
Pražský komorní orchestr