Od Mozarta, přes Smetanu k Mahlerovi

Bohatá hudební nabídka pro květnové večery na Classic Praha.

Pondělí 24.5.2021
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll
Hrají:
Jan Bartoš – pft
Česká filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek
Koncert pro klavír a orchestr č. 12 A dur
Hrají:
Jan Bartoš – pft
Doležalovo kvarteto

Úterý 25.5.2021
Vítězslav Novák:
Jihočeská suita, Op. 64
Toman a lesní panna
Hrají:
Moravská filharmonie Olomouc, řídí Marek Štilec

Středa 26.5.2021
Fryderyk Chopin:
Nokturno Es dur, op. 9 č. 2
Ferenc Liszt:
Sen lásky
Ludwig van Beethoven:
Sonáta pro pft č. 14 cis moll
Franz Schubert:
Zastaveníčko
Lü Wencheng:
Autumn Moon Over the Calm Lake
Claude Debussy:
Bergamská suita
Hraje:
Ji Liu - pft

Čtvrtek 27.5.2021
Gustav Mahler:

Symfonie č. 1 D dur "Titan"
Hraje:
Česká filharmonie, řídí Václav Neumann

Pátek 28.5.2021
Árie z oper Bedřicha Smetany zpívá Adam Plachetka

Bedřich Smetana:
Dalibor. Již víte, jak to krásné království. Árie Vladislava z 1. dějství
Dalibor. Proměna ze 2. dějství
Dalibor. V tak pozdní dobu...Krásný to cíl. Árie Vladislava ze 3. dějství
Libuše. Již plane slunce. Árie Přemysla ze 2. dějství
Tajemství. Předehra
Tajemství. Jsem žebrák. Árie Kaliny ze 2. dějství
Tajemství. Jsem voják. Árie Bonifáce ze 2. dějství
Čertova stěna. Předehra
Čertova stěna. jen hajej, holátka. Árie raracha ze 2. dějství
Účinkují:
Adam Plachetka -BasBar
Filharmonie Bohuslava Martinů, řídí Robert Jindra

Sobota 29.5.2021
Jan Křtitel Vaňha
l:
Koncert pro violu a orchestrC dur
František Xaver Brixi:
Koncert pro violu a orchestr C dur
Josef Puschmann:
Koncert pro violu a orchestr C dur
Hrají:
Jan Pěruška - vla
Komorní orchestr členů Česká filharmonie, řídí Andreas Sebastien Weiser

Neděle 30.5.2021
Camille Saint-Saens:

Koncert pro klavír a orchestr č. 1 D dur, op. 17
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 g moll op. 22
Koncert pro klavír a orchestr č. 4 c moll op. 44.
Hrají:
Gabriel Tacchino - pft
Orchestr rádia Luxemburg, řídí Louis de Froment

Foto: Archív autorky

Podcast