Hornistou FOK namísto strojvůdcem

Petr Hernych o úloze prvního hráče i důležitých vlastnostech dobrého pedagoga.

Vedoucí skupiny lesních rohů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Petr Hernych vystudoval hru na lesní roh na konzervatoři v Pardubicích u prof. Otakara Tvrdého (1978–1984) a na hudební fakultě Akademie múzických umění ve třídě prof. Zdeňka Tylšara (1984–1988). Zároveň už od roku 1984 působil jako sólohornista Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

Na počátku své kariéry se Petr Hernych s úspěchem zúčastnil několika interpretačních soutěží. V mezinárodní interpretační soutěži Pražské jaro 1987 získal třetí cenu, titul laureáta a zvláštní cenu Českého hudebního fondu. Jako sólista spolupracoval s mnoha orchestrálními tělesy doma i v zahraničí. Pro japonskou společnost Victor natočil v roce 2007 CD s Mozartovými koncerty pro lesní roh. Intenzivně se věnuje komorní hře – účinkuje například v dechovém kvintetu Musica per cinque, v Českém dechovém sextetu a dalších souborech. V sólovém repertoáru má zahrnuta díla všech významných skladatelů, kteří se ve svých dílech lesnímu rohu věnovali – např. Wolfganga Amadea Mozarta, Jana Václava Sticha-Punta, Josepha Haydna, Paula Hindemitha, Františka Antonína Rösslera-Rosettiho, Richarda Strausse, Georga Philipa Telemanna, Antonia Vivaldiho, Christopha Förstera. Od roku 2002 též sám vyučuje hru na lesní roh na Pražské konzervatoři a jako pedagog se zapojil i do projektu Virtuální akademie Pražských symfoniků.

Proč se nakonec rozhodl pro hudební dráhu a co ovlivnilo výběr hudebního nástroje, kterému se dnes věnuje, prozradí v rozhovoru s Martinou Klausovou, který si můžete poslechnout v neděli 28. února v 16:30 nebo v pondělí 1. března v 11:30. Dozvíte se také kolik metrů by měřil lesní roh, kdybychom jej mohli rozvinout, co je úkolem vedoucího skupiny a jakým hudebním nástrojům se věnují jeho dva též hudebně nadaní synové.

Foto: Archív FOK

Podcast