Houslový odchovanec FOK

Jakub Marek se cítí být s FOK spjat úzkým poutem už krásnou desítku let.

Jakub Marek se začal hře na housle věnovat v sedmi letech. V jedenácti letech byl přijat na Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením, v roce 2009 nastoupil na Pražskou konzervatoř. Současně navštěvoval hodiny prof. Ivana Ženatého na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech. V roce 2012 absolvoval Pražskou konzervatoř Koncertem pro housle a orchestr d moll Jeana Sibelia za doprovodu Pražské komorní filharmonie.

Od roku 2012 zahájil svá studia na Akademii múzických umění v Praze, která v roce 2017 úspěšně zakončil magisterským titulem a absolventským koncertem s Moravskou filharmonií Olomouc.

Je držitelem řady významných ocenění z celostátních i mezinárodních soutěží (Prague Junior Note, Mezinárodní houslová soutěž Mistra Josefa Muziky Nová Paka, Mezinárodní houslová soutěž Bohdana Warchala „Talents for Europe“ na Slovensku, Soutěž Nadace Bohuslava Martinů a další…).

Zúčastnil se mezinárodních mistrovských kurzů pod vedením významných osobností jako je Bohumil Kotmel, Jaroslav Foltýn, Stephen Shipps, Shizuka Ishikawa, Charles Avsharian.

Jako sólový a komorní hráč vystupoval na mnoha významných festivalech u nás i v zahraničí.

V roce 2012 začal působit jako člen orchestru FOK a od roku 2018 zde zastává pozici vedoucího hráče skupiny druhých houslí.

Objevil se i v některých on-linových projektech FOK, nejnověji v on-line koncertu Když FOK komponuje.

Jak jej ovlivnilo rodinné hudební zázemí ve volbě vlastní profesní dráhy ? Jaké to je, vést kolektiv zkušených a služebně starších kolegů a mít za ně zodpovědnost i jako člen umělecké rady FOK ?

Více se sobě Jakub Marek prozradí v rozhovoru s Martinou Klausovou, který si můžete poslechnout v neděli 2. května v 16:30 nebo v pondělí 3. května v 11:30.

Foto: Archív FOK

Podcast