Janovy pašije v češtině? Matěj Forman přináší ojedinělý koncept Bachova slavného oratoria

Režisér a scénograf Matěj Forman a dramaturg FOK Martin Rudovský zvou na Bachovo proslulé oratorium Janovy pašije i celý Velikonoční festival FOK.

Pašije jsou vyprávěním o utrpení a smrti Ježíše Krista. Označují se tak buď přímo evangelní vyprávění nebo příběhy, dramatické hry, liturgická čtení či hudební skladby, které se jimi inspirují a toto téma zpracovávají. Název pochází z prvního slova při předčítání či zpěvu evangelních pasáží při liturgii (Passio Domini nostri Iesu Christi secundum…Utrpení našeho Pána Ježíše Krista podle…“).

Pašije bývaly od nejstarších dob součástí liturgie Svatého týdne. Zněly jak na Květnou neděli, tak na Velký pátek. První hudební ztvárnění pašijí se objevuje ve čtrnáctém století. Bylo takzvané „responsoriální“, což znamená, že text evangelisty byl zpíván jednohlasně a projevy lidu vícehlasně. Vedle toho existují vícehlasé sborové pašije a též oratorní pašije, které se objevily v období baroka. Ty se skládají z recitativů tvořených biblickým textem Evangelisty, který provází celé dílo vyprávěním děje, a tyto recitativy doplňují árie (přímé řeči jednotlivých biblických postav) a sbory, nebo chorály, k nimž se někdy připojovali i věřící. Texty jsou brány ze čtyř evangelií.

profimedia-0641620383 bach.jpg
  • Johann Sebastian Bach (©Profimedia)

Pašije, které zaznamenal apoštol Jan, zhudebnil geniálním způsobem Johann Sebastian Bach, a to v prvním roce svého působení u svatého Tomáše v Lipsku v roce 1723. Text vycházel z duchovní poezie hamburského radního Heinricha Brockese, kterou zhudebňovali i jiní tehdejší skladatelé - například Georg Philip Telemann. Text evangelisty Bach použil přímo z bible, podobně jako některé árie, které sám podle biblických textů upravoval. Premiéra Janových pašijí se konala na Velký pátek 7. dubna 1724 v lipském kostele sv. Mikuláše.

Velikonoční festival FOK přinese hudbu Bacha, Pergolesiho, Mozarta i dalších hudebních velikánů

Koncertní jednatelství FOK připravilo ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů dvojí unikátní provedení Bachových Janových pašijí. Zazní během letošních Velikonoc v kostele sv. Šimona a Judy, a to v pátek 7. dubna v 19:30 a v sobotu 8. dubna v 17:30. Kromě sólistů budou v tomto provedení účinkovat členové Divadla bratří Formanů, sboristé a především soubor Musica Florea vedený Markem Štrynclem. Režie a scénického ztvárnění se ujal Matěj Forman. Unikátní na tomto provedení bude mimo jiné i to, že Janovy pašije zazní v českém překladu.

profimedia-0548562070 matěj forman 2.jpg
  • Matěj Forman (©Profimedia)

Jaké bude provedení Bachových Janových pašijí v kostele sv. Šimona a Judy a jak si Matěj Forman poradil s chrámovými prostory a zinscenováním Bachova geniálního oratoria? Prozradí Matěj Forman v rozhovoru s Martinou Klausovou na Classic Praha v premiéře v neděli 2. dubna 2023 v 16:30. Repríza je připravena na pondělí 3.4. na 11:30.

Rudovsky_Martin_webres_02_(c)_PetraHajska 1.jpg
  • Martin Rudovský (©Petra Hajská)

Dalším hostem ve studiu bude i dramaturg FOK Martin Rudovský, který doplní informace o dalších koncertech Velikonočního festivalu FOK.

Ten zahájí v sobotu 1. dubna varhanním recitálem vídeňská profesorka a nejvýznamnější rakouská varhanice Elisabeth Ullmann. Pro svůj pražský recitál ve Smetanově síni Obecního domu si vybrala mimo jiné hudbu svých krajanů Augustina Franze Kropfreitera a Maxe Regera.

V úterý 4. dubna zazní v kostele sv. Šimona a Judy Stabat mater italského barokního skladatele Giovanni Batisty Pergolesiho. Večer, na němž zahraje soubor Collegium Marianum se svou uměleckou vedoucí Janou Semerádovou a sólisty Simonou Šaturovou a Gabrielem Díazem, doplní hudba Johanna Adolfa Hasseho a Leonarda Vinciho.

Další slavné zpracování středověkého hymnu, který líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem, a sice Stabat mater z pera Antonína Dvořáka uvede Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK ve Smetanově síni Obecního domu, a to ve středu 5. dubna v 19:30. Orchestr zahraje pod taktovkou svého šéfdirigenta Tomáše Braunera a spoluúčinkovat bude Kühnův smíšený sbor a sólisté: Michaela Zajmi, Richard Samek a Gustav Beláček.

Velikonoční festival završí v neděli 9. dubna Veselé velikonoce s Mozartem. V kostele sv. Šimona a Judy se nad ryze mozartovským programem potkají německá pěvecká hvězda Juliane Banse, portugalský klarinetista Horácio Ferreira a koncertní mistr FOK, český virtuóz Roman Patočka. Zahrají za doprovodu Kolínského komorního orchestru pod vedením svého šéfdirigenta a houslisty Christopha Poppena.

Úvodní foto: Matěj Forman (©Profimedia)

Podcast