Katta otevírá nové světy

Nekonvenční varhanice a skladatelka rozezní 25. září varhany Smetanovy síně Obecního domu.

Cyklus Varhanních koncertů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK v sezóně 2021/22 zahájí v sobotu 25. září v 11:00 varhanice a skladatelka Katta.

Varhany ve Smetanově síni patří ke skvostům výbavy Obecního domu. Postavila je v roce 1913 německá firma Voit a ve své době patřily k nejmodernějším nástrojům na světě. Poprvé v rakousko-uherském mocnářství zde byla použita elektropneumatická hrací i rejstříková traktura. Při jejich restaurování v roce 1997, kterého se zhostila taktéž německá firma Vleugels, byl zprovozněn i původní hrací stůl. Nástroj byl však při této příležitosti dovybaven i moderním hracím stolem s dostatečným množstvím paměťových elektronických kombinací.

Katta na svém dopoledním sobotním koncertě na tomto nástroji zahraje hudbu Johanna Sebastiana Bacha, Philipa Glasse, ale i svou vlastní osobitou autorskou tvorbu, v níž propojuje nezaměnitelných způsobem varhanní hru se zpěvem.

Více prozradí v rozhovoru s Martinou Klausovou v premiéře v neděli 19. září v 16:30. Reprízu si můžete poslechnout v pondělí 20. září v 11:30.

Foto: Archív umělkyně (Tomáš Nosil)


Podcast