Kouzelná Rybovka Matěje Formana. Dokážete si představit Vánoce bez České mše vánoční?

Ikonické dílo Jakuba Jana Ryby už neodmyslitelně patří ke každým českým Vánocům. Česká mše vánoční zazněla poprvé o Vánocích roku 1796 v rožmitálském kostele Povýšení sv. Kříže.

Autorem České mše vánoční, také uváděné jako mše „Hej, mistře“, je český skladatel Jakub Jan Ryba. Jedná se o první česky psanou Rybovu církevní skladbu, ke které si sám napsal i text. Přesto, že je stavěná stejně jako latinská hudební mše s částmi ordinária (Kyrie, Gloria atd.), jedná se o pastorální hru aplikovanou na tradiční liturgii; příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.

Už v roce 2021 připravil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK společně s Divadlem Bratří Formanů představení Kouzelná Rybovka Matěje Formana, které se nyní v několika provedení opět vrací jak do kostela sv. Šimona a Judy, tak letos nově i do Smetanovy síně Obecního domu.

- orch DSC01068.jpg

Spojení živého provedení pastorální skladby s divadelně-výtvarnými obrazy v prostoru barokního svatostánku vychází ze setkání Divadla Lampion, Divadla bratří Formanů, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, dirigenta Zdeňka Klaudy a Kühnova smíšeného sboru. Dvě provedení (21. a 22.12.) jsou také zasazena do krásného prostředí Smetanovy síně Obecního domu a jsou věnována dětskému fondu Unicef.

profimedia-0672824764 matěj forman.jpg

(Matěj Forman, foto: Profimedia)

Na co se mohou návštěvníci Kouzelné Rybovky těšit, jak tento hudebně-divadelní projekt Matěj Forman uchopil i kdo na projektu spolupracoval - to vše Matěj Forman prozradí v rozhovoru s Martinou Klausovou v neděli 18. prosince v 16:30. Repríza je připravena na pondělí 19. 12. na 11:30.

Dozvíte se i to, proč je představení doplněno hudbou dalších skladatelů - Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela a Wolfganga Amadea Mozarta - a co Matěj Forman s Pražskými symfoniky chystá na jaro 2023.

Foto: Archív FOK

Podcast