Martinů, Dvořák i Mahler. Na které projekty se v příští sezóně FOK těší šéfdirigent tělesa Tomáš Brauner?

V 89. sezóně nabídne Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK více než 80 orchestrálních a komorních koncertů v Obecním domě, Kostele sv. Šimona a Judy, Rudolfinu, Klášteře sv. Anežky České a Divadle Viola.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK zveřejnil na konci dubna program nadcházející 89. sezóny. Posluchači se mohou těšit například na houslového mága Maxima Vengerova, který s FOK a oblíbeným skladatelem šéfdirigenta Tomáše Braunera, Bohuslavem Martinů, zahájí koncertní sezónu 2023/2024, také na klavírního virtuosa Garricka Ohlssona či ve světové premiéře na českou hudební skladatelku Janu Vöröšovou, hornový koncert Kryštofa Marka a Planety Gustava Holsta, úchvatné melodické dílo plné barev, které se na našich pódiích hraje zřídkakdy. Z vokálně instrumentálních děl zazní hudební skvosty jako Bachovo Vánoční oratorium, tradičně Dvořákovo Stabat mater nebo velkolepá Mahlerova Symfonie č. 2.

Orchestr kromě Tomáše Braunera budou v n příští sezóně řídit například i Sergey Smbatyan, Case Scaglione nebo legenda taktovky Leonard Slatkin.

Šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Tomáš Brauner se kromě zahajovacího koncertu sezóny v září 2023 představí v celé řadě pozoruhodných projektů, ať už v rámci pravidelných orchestrálních řad, či na koncertech mimořádných.

Na které se těší nejvíce, prozradí sám Tomáš Brauner v rozhovoru s Martinou Klausovou na Classic Praha v neděli 14. května v 16:30. Repríza je připravena na pondělí 15.5. v 11:30.

Foto: Tomáš Brauner (©Petra Hajská)

Podcast