Okouzlena harfou

Studium v Kyjevě byla škola života, říká harfistka FOK Hana Müllerová.

Hana Müllerová patří mezi přední osobnosti české harfové scény. Studovala na pražské konzervatoři a poté absolvovala studijní pobyt na konzervatoři v Kyjevě u prof. N. Izmajlové. Vítězně absolvovala celou řadu domácích soutěží a v roce 1986 vyhrála soutěž Nadace Ruth Lorraine na Universitě v Eugene v USA. Pravidelně vystupuje s předními instrumentalisty a komorními soubory. Spolupracuje s rozhlasem, televizí, nahrává pro domácí i zahraniční vydavatelství.

První harfistkou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK je od roku 1990. Je zakladatelkou rodinného Prah-a-harP kvartetu, organizuje stejnojmenný festival a patří i mezi zakladatele Celostátní přehlídky harfové mládeže. Od roku 1996 vyučuje na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy a od roku 2015 i na Pražské konzervatoři.

V rozhovoru s Martinou Klausovou prozradí, že jako dvanáctileté se jí harfa zjevila ve snu, jak se na zahraniční studia dostala do Kyjeva vlastně omylem i co znamenal pro vývoj harfy český harfeník a skladatel Jan Křtitel Krumpholtz.
Je harfa doménou žen nebo mužů a jaký v současnosti zájem o hru na tento strunný nástroj ? Má radost z toho, že se i všechny tři její dcery daly stejnou cestou ?

Premiéra rozhovoru je připravena na neděli 23. května v 16:30, reprízu si poslechněte v pondělí 24. května v 11:30.

Foto: Archív FOK

Podcast