Pavel Šporcl představuje  houslový koncert českého virtuóza Jana Kubelíka

Kubelíkův Koncert pro housle a orchestr č. 1 C dur zahraje na dvou večerech s Pražskými symfoniky ve Smetanově síni Obecního domu.

Na jaře 2022 natočil přední český houslista Pavel Šporcl se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK Koncert pro housle a orchestr č. 1 C dur Jana Kubelíka.

Proslulý český houslista a skladatel Jan Kubelík byl přijat na konzervatoř už ve svých 12 letech, tedy dříve, než to dovoloval řád školy. Jeho profesor Otakar Ševčík na něm aplikoval svou novou metodu a během šesti let se z něj vychoval zralého umělce, jehož interpretace Paganiniho houslového koncertu D dur na jeho absolventském koncertě vyvolala u posluchačů doslova úžas.

Ve svých dvaadvaceti letech byl Jan Kubelík považován za schopnějšího houslistu než mnozí jeho kolegové a hudební kritikové o něm psali, že by jej ve středověku „upálili jako čaroděje“.

V roce 1901 se Kubelík vydal do USA, kde absolvoval 78 koncertů za klavírního doprovodu světoznámého operetního skladatele českého původu Rudolfa Frimla. Jeho vánoční koncert na náměstí v San Franciscu poslouchalo 100 tisíc posluchačů. Ameriku navštívil Kubelík celkem desetkrát. Skvělých úspěchů však dosáhl i v Argentině, Uruquayi, Chile či Brazílii. Vystoupil i v Austrálii, na Novém Zélandě, Turecku, Palestině, Indii, Číně či Japonsku.

Z hudebního odkazu Jana Kubelíka stojí v popředí jeho šest houslových koncertů z let 1916 až 1924. Kompozičně nejzávažnějším dílem je jeho Symfonie a moll z roku 1937. Kromě toho zkomponoval mnoho drobných skladeb, v nichž často uplatňoval virtuózní prvky.

Kompoziční dílo Jana Kubelíka zaujalo i houslistu Pavla Šporcla, který po řadě Kubelíkových drobností nyní nahrál i jeho Koncert č. 1 C dur. Ten přednese i na dvou večerech v rámci orchestrálních řad Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, konkrétně ve středu 9. a ve čtvrtek 10. listopadu od 19:30 ve Smetanově Síni Obecního domu. V rámci koncertů proběhne i křest CD se zmiňovanou nahrávkou tohoto Kubelíkova houslového koncertu.

Na obou koncertech zazní též výběr z Legend Antonína Dvořáka a Symfonie č. 4 Bohuslava Martinů. Celý program bude řídit šéfdirigent FOK Tomáš Brauner.

Jaký má Pavel Šporcl vztah k hudbě a osobnosti Jana Kubelíka a proč si z jeho odkazu vybral právě tento koncert? A jak probíhalo natáčení s Pražskými symfoniky a Tomášem Braunerem? I to Pavel Šporcl prozradí v rozhovoru v rozhovoru s Martinou Klausovou na Classic Praha v neděli 6. 11. v 16:30. Repríza rozhovoru je připravena na pondělí 7. 11. na 11:30.

Foto: Profimedia

Podcast