Pražská kavárna plná hudby

Dirigent Tomáš Brauner zve na Pražskou kavárnu Ondřeje Brouska i skladby Jiřího Pauera a Richarda Strausse.

Ve středu 24. a ve čtvrtek 25. listopadu pokračují ve Smetanově síni Obecního domu dalšími koncerty abonentní řady A a B Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Večer pod názvem TOMÁŠ BRAUNER & RADEK BABORÁK napovídá, že se na pódiu setkají šéfdirigent orchestru FOK a skvělý český hornista a publikum čeká nepochybně mimořádný zážitek. Na programu bude hudba Ondřeje Brouska, Jiřího Pauera a Richarda Strausse.

V květnu 2021 zazněly v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy Pražské metamorfózy Petra Wajsara, pro 87. sezónu FOK o "pražský kus " požádal skladatele Ondřeje Brouska. Ten své dílo pojmenoval Pražská kavárna a zaplnil ji intelektuály, avantgardisty a samozřejmě také umělci.

Dalším kusem večera bude Koncert pro lesní roh a orchestr českého skladatele Jiřího Pauera, který dechovým nástrojům věnoval ve své instrumentální tvorbě mimořádnou pozornost. Na svůj vztah k dechovým nástrojům ostatně upozornil už při studiu na Akademii múzických umění, kterou absolvoval Koncertem pro fagot a orchestr. Řadu děl pak věnoval i dalším dechovým nástrojům - hoboji, klarinetu, žesťovým nástrojům.

V druhé části večera zazní symfonická báseň Tak pravil Zarathustra Richarda Strausse z roku 1896, kterou autor zkomponoval na základě stejnojmenné knihy Friedricha Nietzcheho a která byla poprvé provedena ve Frankfurtu po autorovou taktovkou.

Jak velké obsazení si vyžaduje toto Straussovo dílo a odkud jeho úvodní tóny znají i ti, kdož nejsou pravidelnými návštěvníky koncertních síní ? A jaké mají zadání čeští skladatelé, které FOK oslovil, aby pro orchestr zkomponovali skladby spjaté s naším hlavním městem ?

I to prozradí šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Tomáš Brauner, který bude hostem Martiny Klausové na Classic Praha. Premiéru rozhovoru si poslechněte v neděli 14. listopadu v 16:30. Repríza je připravena na pondělí 15.11. v 11:30.

Foto: Archív FOK (Petra Hajská)

Podcast