Pražská premiéra písňového cyklu Sylvie Bodorové Lingua angelorum

Dílo provede proslulý americký barytonista Thomas Hampson, který jeho vznik inicioval, a zazní na dvojici koncertů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.

Ve středu 15. a ve čtvrtek 16. června přivítá Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK se svým šéfdirigentem ve Smetanově síni Obecního domu amerického barytonistu Thomase Hampsona, který v Praze přednese veskrze pražský písňový cyklus Sylvie Bodorové Lingua angelorum, který ostatně vznikl právě na jeho popud. Ve druhé polovině večera zazní symfonická suita Šeherezáda Nikolaje Rimského-Korsakova.

Skladatelku Sylvii Bodorovou a Thomase Hampsona pojí jejich společné zapálení pro Gustava Mahlera a jeho hudbu. Když barytonista vystupoval v červenci 2010 na recitálu ke 150. výročí narození Mahlera v Kalištích, vyjádřil přání seznámit se podrobněji s tvorbou Sylvie Bodorové. Původně měl v úmyslu přednést v Kalištích větu z její skladby Terezín Ghetto Requiem. Z toho nakonec sešlo, nicméně zárodek vzájemné spolupráce byl na světě. Když pak Thomas Hampson účinkoval v lednu 2011 v Praze s Českou filharmonií, na společné procházce zimní Prahou vyslovil pěvec myšlenku, že by byl rád, aby mu skladatelka napsala cyklus orchestrálních písní. A protože je procházka dovedla až na Pražský hrad, který je úzce spojen s panovníkem Rudolfem II., a na leden 2012 připadalo 400. výročí jeho úmrtí, byla konkrétnější představa na světě. Orchestrální cyklus inspirovaný rudolfínskou Prahou. Lingua angelorum.

Práce to jistě nebyla snadná. Autorka byla postavena před problém, jak pracovat s cizími jazyky, kterých v cyklu používá s ohledem na použité texty hned devět. Musela například naposlouchat přízvuk, akcent, rytmus každého z jazyků, protože každý jazyk je svět sám pro sebe a vyžaduje při zhudebnění úplně odlišný přístup. Janičářský pochod vycházející z poetického válečného textu o úloze bojovníka je například v dnes už zaniklé osmanštině. V italštině je úvodní Il mio martir a milostné Amoroso, ve španělštině je to inspirace úžasným satirikem Franciscem de Quevedem, který působil na dvoře Filipa II., kde Rudolf II. vyrůstal, a je o moci peněz – jakási ironická oslava mamonu „Don Dinero“ – Pan Peníze. Část nazvaná Anděl smrti naopak připomíná morovou ránu v pražském Židovském Městě. Zpěv ukolébavky mrtvému dítěti a rozloučení je hebrejskou modlitbou. Další část - sonet - je pak textově postaven na 12. sonetu Williama Shakespeara, v části Alchymystica je použit latinský text vrstevníka Rudolfa II.. Poslední část „Epilogue, O, Ewigkeit“ (Ó, věčnosti) je postavena na textu německého a českého protestantského chorálu.

Jaká další úskalí při kompozici písňového cyklu Lingua angelorum autorku čekala? Kde všude, včetně zahraničí, už toto dílo zaznělo ? I to skladatelka Sylvie Bodorová prozradí v rozhovoru s Martinou Klausovou v neděli 5. června v 16:30. Reprízu si můžete poslechnout v pondělí 6.6. v 11:30.

Foto: Profimedia

Podcast