Pražští symfonikové vstoupí do nového roku s Dvořákovými Slovanskými tanci

Tradiční Novoroční koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK bude patřit hudbě Antonína Dvořáka, která ve Smetanově síni Obecního domu zazní pod taktovkou šéfdirigenta FOK Tomáše Braunera.

V roce 1878 vydal významný berlínský hudební vydavatel Simrock na základě přímluvy tehdy již slavného Johannesa Brahmse Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Protože se setkaly s mimořádným ohlasem, vytušil zkušený obchodník v dosud neznámém českém autorovi výrazný komerční potenciál a vyzval jej ke kompozici cyklu čtyřručních klavírních skladeb v podobném duchu. Čtyřruční klavírní hra byla tehdy oblíbenou zábavou v měšťanských salonech, a proto byla poptávka po nových skladbách tohoto typu vždy zaručena. Simrock žádal české tance, které měly být protějškem tehdy již proslulých Brahmsových Uherských tanců. Dvořák se ihned pustil do práce a pokud lze soudit podle dochovaného náčrtu první řady, prvotní náčrt díla byl otázkou snad jen několika hodin. Celá kompozice pak zabrala tři týdny. Souběžně s klavírní podobou Slovanských tanců pak Dvořák rovnou začal psát i jejich orchestrální verze.

Přestože měly být Dvořák tance původně jakousi obdobou Brahmsových Uherských tanců, které jsou vlastně variacemi na existující lidové nápěvy, Dvořák se nakonec rozhodl zkomponovat vysoce stylizovaný cyklus v duchu lidové hudby, ovšem s využitím vlastních témat. Klavírní verze první řady Slovanských tanců vyšla u nakladatelství Simrock již v srpnu 1878, a to bez autorského honoráře. Ten Dvořák obdržel teprve za orchestrální verzi, která byla vydána ještě v témže roce. Ve své čtyřruční klavírní podobě byly Slovanské tance hrány zejména při domácích koncertech v měšťanských salonech, orchestrální verze díla doslova přes noc zdomácněla na českých i evropských koncertních pódiích. Jen během prvního roku od svého vydání tiskem byly Tance hrány v Praze, Drážďanech, Hamburku, Nice, Berlíně, Londýně, Braunschweigu, Plzni, Chemnitz, New Yorku, Bonnu, Bostonu, Grazu, Kolíně nad Rýnem, Luzernu, Oldenburgu a Táboře.

Dvořákovy Slovanské tance jsou častým a vděčným koncertním přídavkem, ať už v klavírní verzi, komorních úpravách i orchestrální verzi, ovšem uvádění obou kompletních řad bývá vzácné. Tradičně jsou však uváděny na Novoročním koncertě Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Ani letošek nebude výjimkou, a tak pod taktovkou šéfdirigenta Pražských symfoniků Tomáše Braunera zazní ve Smetanově síni Obecního domu i v neděli 1. ledna 2023 v 19:30.

Jaký má Tomáš Brauner vztah k hudbě Antonína Dvořáka, která zazní i na dalších jeho koncertech s FOK v únoru 2023, a jak hodnotí podzimní část této sezóny Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK? Prozradí ve svátečním čase v rozhovoru s Martinou Klausovou na Classic Praha. Premiéra je připravena na neděli 25. prosince v 16:30. Reprízu si můžete poslechnout v pondělí 26. 12. na 11:30.

Foto: Petra Hajská

Podcast