Před 140 lety zazněla poprvé kompletně Má vlast Bedřicha Smetany. 28. října zazní ve Smetanově síni Obecního domu

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK jej uvede na Koncertě pro republiku.

Cyklus šesti symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany patří k symbolům české hudby. Sám Smetana si přál, aby tato hudba zněla jen při slavnostních příležitostech, protože si byl vědom symbolické i umělecké výjimečnosti tohoto cyklu.

Toto Smetanovo vrcholné dílo vznikalo v druhé polovině 70. let 19. století a první souborné provedení celého cyklu se konalo 5. listopadu 1882 v Praze na Žofíně.

Výjimečnou příležitostí k provedení Smetanovy Mé vlasti je bezpochyby i Den vzniku samostatného československého státu, tedy 28. říjen. Právě v tento ten zahraje tento cyklus Symfonický orchestr hm. m. Prahy FOK na svém tradičním Koncertě pro republiku ve Smetanově síni Obecního domu. FOK bude na tomto koncertě, který začíná v 18 hodin, řídit hlavní hostující dirigent Jac van Steen.

Na první listopadový den připravil FOK druhý koncert komorního cyklu Staré hudby. V kostele sv. Šimona a Judy bude od 19:30 znít hudba Johanna Sebastiana Bacha a jednoho z jeho synů, Carla Phillipa Emanuela. Program doplní i Ouvertura pro koncertantní violu da gamba dalšího barokního velikána Georga Philippa Telemanna. Účinkovat budou hráč na barokní housle Daniel Deuter, hráčka na barokní hoboj Xenia Löfler, hráč na violu da gamba Michal Raitmajer a členové Ensemble Tourbillon.

Jak byl propojen hudební klan Johanna Sebastiana Bacha s Georgem Philippem Telemanem a co spojuje hostující zahraniční sólisty s uměleckým vedoucím souboru Ensemble Tourbillon Petrem Vackem? Jaký vztah má Jac van Steen k české hudbě i ikonickému Smetanově cyklu?

I to prozradí dramaturg Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Martin Rudovský v rozhovoru s Martinou Klausovou na Classic Praha v neděli 23. 10. v 16:30. Repríza rozhovoru je připravena na pondělí 24. 10. na 11:30.

Foto: Petra Hajská

Podcast