Ve Smetanově síni zazní v příštím týdnu hudba Antonína Dvořáka a Richarda Strausse. FOK bude řídit Tomáš Brauner

"Tak pronikavý, nesporný úspěch novinky se mi v těch stovkách koncertů, které jsem už dirigoval, ještě nepřihodil", psal proslulý dirigent Hans Richter Dvořákovi po uvedení jeho Symfonických variací v Londýně v roce 1887.

Ve středu 8. a ve čtvrtek 9. února od 19:30 proběhnou ve Smetanově síni Obecního domu další dva koncerty jednoho z abonentních cyklů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Orchestr bude řídit šéfdirigent Tomáš Brauner a sólistou bude německý hráč na lesní roh Felix Klieser, pozoruhodný muzikant, který se narodil bez rukou a lesní roh ovládá prsty u nohy. Je skutečným virtuózem a stále se pouští do nových projektů, pilně natáčí: staré mistry a německou romantiku. S FOK vystoupí v únoru nejen v Praze, ale i na několika koncertech v Německu.

Felix_Klieser_02_©JuliaWesely.jpg

Foto: Felix Klieser (©Julia Wesely)

Program pražských koncertů otevřou Symfonické variace Antonína Dvořáka, po nichž zazní Koncert pro lesní roh a orchestr č. 1 Es dur Richarda Strausse. Ve druhé polovině večera zazní Dvořákova Symfonie č. 7 d moll.

Dvořákovy Symfonické variace vznikly z popudu Ludevíta Procházky, který měl dirigovat benefiční koncert ve prospěch stavby nového kostela v Praze na Smíchově a od Dvořáka si k této příležitosti vyžádal novou skladbu. Ten se rozhodl pro formu variací, pro než použil jako hlavní téma melodii vlastního mužského sboru "Huslař" na verše Adolfa Heyduka z cyklu Sborové písně pro mužské hlasy. .

Přesto, že skladba sklidila po premiéře 2. prosince 1877 pochvalné kritiky, zůstaly Symfonické variace deset let stranou zájmu a podruhé byly provedeny až o deset let později orchestrem Národního divadla za autorova řízení. Nový úspěch díla Dvořáka podnítil k zaslání partitury svému velkému příznivci, dirigentu Hansi Richterovi, kterému skladbu nabídl pro jeho nadcházející anglické turné. Richter Variace přijal a s velkým úspěchem je také skutečně v Londýně uvedl.

Svou Symfonii č. 7 d moll dokončil Dvořák 17. března 1885 a už 22. dubna téhož roku během své třetí návštěvy Anglie dirigoval její premiéru v londýnské St. James Hall. Dílu se dostalo nadšeného přijetí, což Dvořák o dva dny později komentoval v dopise příteli Václavu Judovi Novotnému:
„Milý příteli! Než tento list k Vašim rukoum dojde, snad už bude Vám znám výsledek a přijetí mé zde v Londýně. Symfonie se líbila velice a obecenstvo mne přijalo a uvítalo nejokázalejším způsobem. Po každé větě byl rámus a k posledku vyvoláván až dost, všecko zrovna tak jako u nás. To je však pro mne vždy věcí vedlejší. Hlavní věc je, že symfonie, ačkoliv byly pouze 2 zkoušky, šla znamenitě. Škoda, škoda, že jste nemohl být svědkem tak krásného provedení!“

Jaká je hudba Dvořákových Symfonických variací, jaké místo zaujímá v jeho tvorbě jeho Sedmá symfonie a pro koho zkomponoval německý skladatel Richard Strauss svůj Koncert pro lesní roh Es dur?

I to prozradí Tomáš Brauner v rozhovoru s Martinou Klausovou, který bude mít premiéru v neděli 5. února 2023 v 16:30. Repríza je připravena na pondělí 6. 2. na 11:30.

Úvodní foto: Tomáš Brauner (©Petra Hajská)

Podcast