Zemlinského kvarteto zahraje v Kostele sv. Šimona a Judy hudbu Josefa Suka a Antonína Dvořáka

Jako hosté vystoupí sopranistka Jana Šrejma Kačírková a kontrabasista Martin Novák.

V úterý 21. března vystoupí v jednom z komorních cyklů Koncertního jednatelství FOK Zemlinského kvarteto, které společně tvoří bezmála tři desítky let houslisté František Souček a Petr Střížek, violista Petr Holman a violoncellista Vladimír Foltin. Pro svůj koncert si vybrali hudbu českých skladatelů Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Koncert se uskuteční v Kostele sv. Šimona a Judy a začíná v 19:30.

Večer otevře Sukův Smyčcový kvartet č. 1 B dur, op. 11, následovat bude výběr z cyklu Cypřiše pro soprán a smyčcový kvartet v aranžmá Jiřího Gemrota a Smyčcový kvintet G dur, op. 77 Antonína Dvořáka, v němž se ke členům Zemlinského kvarteta připojí kontrabasista Martin Novák, člen Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Jako sólistka ve Dvořákově písňovém cyklu se představí sopranistka Jana Šrejma Kačírková.

Cypřiše jsou Dvořákovým prvním písňovým dílem a jedním z jeho nejstarších dochovaných děl vůbec. Dvořák měl k tomuto svému ranému dílu evidentně hluboký vztah, protože se k němu po celý život vracel a motivy zpracovával v některých svých dalších opusech, ať už například v prvním znění opery Král a uhlíř, při kompozici opery Vanda, v klavírním cyklu Siluety a o řadu let později se názvuky z Cypřišů objevují i v jeho opeře Rusalka. Na jaře 1887 Dvořák upravil dvanáct písní z Cypřišů do instrumentální podoby pro smyčcové kvarteto a tato verze byla dříve někdy uváděna pod názvem „Večerní písně“, protože celý cyklus údajně zkomponoval převážně po nocích.

zemlinsky-quartett-christian-palm-06-low-res-1500x1085.jpg

Kde se poznali členové Zemlinského kvarteta a kterých ze svých dosavadních úspěchů si cení nejvíce? A komu věnoval svou úpravu Dvořákových Cypřišů Jiří Gemrot?

I to prozradí violista Zemlinského kvarteta Petr Holman v rozhovoru s Martinou Klausovou, který bude mít premiéru v neděli 12. března 2023 v 16:30. Repríza je připravena na pondělí 13. 3. na 11:30.

Foto: Zemlinského kvarteto (©Christan Palm)

Podcast