2+1 aneb hudba ve dvou kostelích a v kočárovně

Vinoř, Kbely, Ctěnice.

Severovýchodní části Prahy vévodí řada sídlišť – starších, novějších i zbrusu nových, jež postupně likvidují okolní zeleň. A také převyšují pozůstatky továren a průmyslových podniků, zčásti funkčních, ale častěji buď upravených pro jinou činnost nebo opuštěných. Málokdo by v této městské spleti, tvořené vzpomínkami na průmyslovou revoluci a nynější developerskou postmodernou, hledal cosi tak duchovního jako je Via Sancta Mariana.

A přece tato Mariánská poutní stezka o více než čtyřiceti výklenkových kaplích, které od sebe údajně dělí vzdálenost rovnající se délce Karlova mostu, prochází zpočátku právě tudy. Z Karlína míří Libní nahoru na Prosek – a pak už dál až do Staré Boleslavi. Je totiž připomenutím osudu svatého Václava, který si kdysi tímto směrem jel pro svou smrt, aby pak bylo jeho tělo na příkaz bratrovraha slavnostně neseno zpět až na Pražský hrad. Inu, politika byla vždy svéráznou disciplínou…

Držme se raději hudby a míst, ve kterých je provozována. A jak v cyklu Světová auditoria nesčetněkrát doloženo, nemusí znít vždy jen v koncertních síních či operních domech. Existuje bezpočet dalších možností včetně kostelů. Těch nejznámějších a největších, ale také menších, někdy docela titěrných, a v obecném povědomí opomíjených. Tím spíš jako by v nich koncerty zněly divákům zblízka i z daleka důvěrněji, intimněji, dojemněji.

V jednom z předchozích dílů Světových auditorií už byla řeč o dvou svatostáncích z tohoto těsta: vysočanské Kapli Krista krále a žižkovském Atriu. Tentokrát míříme do dalších dvou kostelů – první sídlí ve Kbelích a patří k nemnoha vybudovaným nedávno, druhý je ozdobou Vinoře a jeho dnešní podoba vznikla naopak velmi dávno, v baroku. V obou z nich se občas konají koncerty, srozumitelně především v době adventu a Vánoc, ale i při jiných příležitostech jako jsou Noci kostelů anebo Velikonoce. Vystoupil zde například komorní smíšený pěvecký sbor Gaudium Cantorum, který příležitostně spolupracuje například s mezzosopranistkou Janou Horákovou Levicovou z pražského Národního divadla anebo s tenoristou Jurajem Nociarem, kterého známe z Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

Pro zpestření se ale vydáme za hudbou i do zámecké Kočárovny blízkých Ctěnicích.

Do všech těchto ne příliš známých, ale půvabných míst nás zavede Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 11. dubna v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 14.4. v 22:00 a v sobotu 16.4. v 10:00.

Foto: Kočárovna Ctěnice (Profimedia)

Podcast