Amfiteátr vdovy Viktorie

22.4.2018 / Slavná auditoria / Martina Klausová

Říkává se, že Londýn tvoří jeho centrum a dvacet bývalých vesnic, které se postupem často přetavily v rázovité čtvrti. Do jisté míry to souhlasí.  Tato  rozlehlá metropole nenabízí – na rozdíl od Paříže, Prahy či Budapešti – pohledné panorama, protože se rozkládá víceméně na rovině. K jejím půvabům zato dodnes patří skutečnost, že každá z londýnských čtvrtí má svůj svéráz, svoji nezaměnitelnost. Notting Hill je barvitý nejen pletí obyvatel, ale i záplavou obchůdků a pouličních trhů; Chelsea zaujme drahými automobily fotbalistů a dlouhýma nohama modelek; vilkový  Wimbledon se  naopak tváří přiměřeně své konzervativní pověsti. Samotné centrum má řadu osobitých míst, například legendární ulici tisku Fleet Street, blízko níž donedávna sídlilo i známé vysílání BBC do zahraničí. Rovněž zeleň na čele s Hyde Parkem je pověstná. Málokdo z turistů ovšem ví, co to je a kde se rozkládá Albertopolis. Která část Londýna je tím myšlena? Pochopíme to ze souvislostí, které obklopují multifunkční halu s parametry koncertní síně. Má tvar krytého amfiteátru a jmenuje se Royal Albert Hall.

Tvoří – spolu s vysokým památníkem a  muzeem – součást areálu, kterým se viktoriánská éra poklonila osobě královnina manžela, prince Alberta Sasko-Koburského. A právě obrovská síň pod kopulí je s jeho odkazem spjata neúžeji a nejpřirozeněji. Roku 1851 se v londýnském Crystal Palace, půvabném Křišťálovém paláci, který bohužel později vyhořel, uskutečnila rozsáhlá výstava. Z její překvapivě velké návštěvnosti vyvodil princ Albert závěr: „Bude třeba vybudovat stavbu, ve které se může odehrávat všemožná zábava, kterou lid zjevně rád vyhledává!“  A do antiky se v myšlenkách nevrátil jen pro nadčasovou moudrost, znějící „chléb a hry“. Před očima se mu vynořil největší starořímský amfiteátr, zčásti zachované římské Koloseum. Napadlo jej postavit cosi podobného, ale pochopitelně zastřešeného. A místo gladiátorů tam vpustit hudebníky, zpěváky, herce, ale třeba i boxery nebo zápasníky…

Více se dozvíte od Jiřího Vejvody v dalším díle jeho pořadu Slavná auditoria v premiéře v pondělí 23. dubna v 19:00. Reprízy jsou připraveny na  čtvrtek 26.4. ve 22:00 a sobotu 28.4. v 10:00. 

Albert Halla