Aréna ve městě milenců

9.4.2017 / Slavná auditoria / Martina Klausová

Veronská Aréna patří k nejkrásnějším římským amfiteátrům, které zub času naštěstí příliš nenahlodal. Postavena byla přitom velmi dávno, roku třicet našeho letopočtu, a od počátku pojala do svého precizně vykrouženého oválu třicetitisícové publikum. Přihlíželo dobově lákavým představením, které naplňovaly ideu starořímských vládců o tom, že lidu je třeba nabízet kromě práce a povinností také chléb a hry. Ostatně, není i toto dávné dědictví dodnes tak či onak živé – nenabízel snad Goebbles totéž a nemají k tomuto pojetí blízko různí manipulátoři veřejného života? 

Ať tak či onak, dějiny nám naštěstí zachovaly veronský skvost z bílého a růžového vápence, který se dosud těží kolem nedaleké  Valpolicelly v požehnaném kraji vinic a piniových hájů. Aréna, která se svým rozměrem dodnes vymyká okolním domům a uličkám, až to vyráží dech, přečkala i ničivé zemětřesení roku 1117. Poněkud sice poškodilo její vnější, obvodový kruh, ale ani to nezabránilo nadšencům zhruba v polovině devatenáctého století, aby se nezačali zabývat myšlenkou na obnovení dávné tradice představení pod širým nebem pro úctyhodný počet diváků. Tvář ovšem vtiskl tomuto nápadu až místní operní pěvec, tenorista Giovanni Zenatello. Měl zjevně pochopení pro symboliku veřejných událostí. A tak načasoval velkolepé provedení Aidy ve veronské Aréně na rok 1913, který byl po celé Itálii ve znamení oslav století od narození velkého mistra opery, skladatele Giuseppe Verdiho. Není divu, že událost měla úspěch a že její ohlas překročil hranice města i regionu. Plynuly roky, Itálii ovládl fašismus a po jeho prohře se činorodý Zenatello znovu nadýchl k velkému projektu: do veronské Arény umístil provedení opery Gioconda od Amilcare Ponchielliho. Pozoruhodné bylo hlavně tím, komu svěřil sopránovou roli: do Verony totiž pozval mladičkou Marii Callasovou.

A právě sem nás zavede Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 10. dubna v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 13.4. ve 22:00 a v sobotu 15.4. v 10:00