Bachova hudba, Bachova víra

21.4.2019 / Slavná auditoria / Martina Klausová

„Čím více člověk náleží budoucnosti, jinými slovy lidstvu jako takovému, tím cizejší je svým současníkům. Lidé většinou ocení člověka sloužícího době, v níž mu byl vyměřen jeho krátký život; člověka vyhovujícího povaze doby, v níž žije i umírá,“ napsal Schopenhauer ve své eseji Sláva. A do jisté míry to platí i o skladateli, který vytvořil – kromě záplavy jiných děl – zřejmě nejzásadnější velikonoční oratorium v dějinách. Johann Sebastian Bach. Sám sebe přitom považoval spíš za precizního řemeslníka než čaroděje tónů: „Musel jsem tvrdě pracovat,“ řekl, „každý, kdo bude pracovat stejně usilovně, dostane se tak daleko jako já.“ Věřil, že existuje – a může být vyučována – správná metoda, při jejímž použití se dá zkomponovat jakékoli hudební dílo. Třeba i tak rozměrné a obsažné, jako jsou jeho Matoušovy pašije. Řečeno trefným výrokem francouzského biologa Buffona, „genialita není nic jiného než velké nadání být trpělivým.“

V čase velikonočním a povelikonočním tedy na Classic Praha v rámci pořadu Slavná auditoria zazní slavné Matoušovy pašije barokního génia Johanna Sebastiana Bacha a o jeho životních osudech bude hovořit v tomto pořadu hudební publicista Jiří Vejvoda.

Premiéra tohoto dílu pořadu Slavná auditora je připravena na pondělí 22. dubna v 19:00, reprízy na čtvrtek 25.4. ve 22:00 a sobotu 27.4. v 10:00.

Partnerem pořadu Slavná auditoria je Opera+.