Časy se mění, název zůstává. Hankovo divadlo ve Dvoře Králové nad Labem

Když se 16. září 1817 vydal šestadvacetiletý nezaměstnaný muž v dlouhém kabátě, bílém klobouku a modrých kalhotách do kostelní věže ve Dvoře Králové nad Labem, nemohl tušit, jak dlouhý příběh rozpoutá. Místo Žižkových šípů, které tam měly být uloženy, totiž Václav Hanka – protože o něm je řeč – údajně nalezl rukopis pocházející prý ze 13. či 14. století.

Co měl dokazovat, bylo na úsvitu našeho národního obrození nasnadě. Že náš jazyk, naše literatura a tedy i náš původ jsou dost staré na to, abychom zaujali rovnocenné postavení s jinými evropskými národy. A dychtivým českým uším to postupně znělo jako rajská hudba. Výčet umělců, které Rukopis královédvorský – a jeho o rok mladší dvojče, Rukopis zelenohorský – inspirovaly, je přehlídkou pojmů své doby. Pod vlivem Rukopisů složil Smetana operu Libuše; Hankův nález oslovil Antonína Dvořáka či Zdeňka Fibicha, nemluvě o malířích jako Aleš, Mánes, Mařák či Myslbek nebo literátech jako Hálek či Zeyer.

Čechy semklo též první závažné obvinění, že Rukopisy jsou podvrh: vyšlo totiž roku 1858 v pražských německy psaných novinách. Trvalo další desítky let, než si i našinci včetně Masaryka museli přiznat trpký fakt, že se s největší pravděpodobností jedná o podvrh. Bolet to muselo tím víc, že Václav Hanka po německém osočení sice vyhrál soud, ale zdravotně zchátral a brzy umřel. Jeho pohřeb se změnil v manifestaci národního smýšlení, které se v Praze zúčastnily tisíce lidí, kráčejících za rakví i za Rukopisy, nesenými obřadně na polštářku ozdobeném vavřínovým věncem. Ještě o pár dní dřív, v den Hankova skonu 12. ledna 1861, se ve Dvoře Králové nad Labem sešli divadelní ochotníci, aby ustanovili spolek s cílem shromáždit prostředky a získat pozemek na výstavbu divadla, pojmenovaného po sice sporném, ale uctívaném objeviteli.

Od té doby se kolem nás, ale rovněž v nás samotných odehrálo mnoho změn. Ve světě jako takovém i v našem pohledu na něj. Včetně našich dějin a naší současnosti. Co ale vývoji zatvrzele odolává, je název budovy, ve které pravidelně zní i klasická hudba. Hankův dům.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 20. března v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 23. 3. v 22:00 a v sobotu 25. 3. v 10:00.

Foto: Hankův dům (© Profimedia)

Podcast