Dopřát si hudební lázeň. Dům umění a Slovenské filharmonie v Piešťanech

Piešťany. Lázeňské město, blízké nám nejen tím, že leží necelých šedesát kilometrů od Hodonína. Především bylo od konce roku 1918 do konce roku 1992 součástí společného státu Čechů a Slováků. Takže nejeden z nás si v Piešťanech léčil revma anebo zde prostě jen trávil dovolenou a procházel se podél Váhu. Či přes něj případně přešel po slavném funkcionalistickém mostě.

Váh tudy protéká v úctyhodné šíři na cestě dlouhé čtyři sta kilometrů, která začíná v Tatrách a končí u Komárna, kde se vlévá do Dunaje. Ale nikde nepřeklenuje řeku tak zajímavý most, jako je zmíněný Kolonádní anebo také Skleněný. Měří skoro sto padesát metrů, což z něj s přehledem činí nejdelší krytý most pro pěší na Slovensku. Postaven byl na počátku třicátých let minulého století, je bílý, tvarově strohý a přece svojí atmosférou vlídně zvoucí. Autorem návrhu byl nestor moderní slovenské architektury Emil Belluš. Tvůrce, mezi jehož následovníky patřil mimo jiné rájecký rodák, architekt Ferdinand Milučký.

A právě Milučkého dílem, bezmála o půl století mladším než Kolonádní most, je piešťanský Dům umění. Inspiraci funkcionalismem z něj lze cítit na první pohled, ale ukotven je svým pojetím i tvaroslovím v jiné době. V závěru padesátých let a v následující dekádě, kdy jeho návrh postupně vznikal. Zdařile se vyhnul přežívajícím požadavkům „sorely“, socialistického realismu, naopak je z něj dodnes cítit svobodomyslný rozlet legendárních „šedesátek“.

A právě tady, v Domě umění, od chvíle jeho vzniku – coby ve svém detašovaném pracovišti – několik let sídlila, zkoušela a hrála Slovenská filharmonie. A po dlouhé době se do něj nedávno zase vrátila.

Je totiž otázkou času, kdy se v Bratislavy do Piešťan přenese obsah některých večerů v podání prvního symfonického tělesa na Slovensku. Vždyť jeho repertoár neobsahuje jen velká orchestrální díla, která by se do piešťanského Domu umění nevešla, ale třeba i komorní koncerty, jako byla počátkem roku 2023 Pocta Bohdanu Warchalovi.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 17. dubna v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 20. 4. v 22:00 a v sobotu 22. 4. ve 13:00.

Foto: Dům umění Piěšťany (©Profimedia)

Podcast