Dvě strany jedné mince. Operní dům a Národní hudební fórum ve Vratislavi

V roce 1841se svého slavnostního otevření dočkal operní dům, který ve Vratislavi stojí dodnes. Nachází se v historickém jádru města, nedaleko Koperníkova parku a vodní plochy, která pravděpodobně kdysi přiléhala k městskému opevnění, posléze zbořenému.

Pohled na neustále narůstající počet zbrusu nových koncertních síní v Polsku, zaměřených na klasickou hudbu, je pro nás zdrcující. Od roku 1989 jich tam totiž vyrostla celá řada. Varšavou počínaje a například nevelkým souměstím Bílsko-Bělá, kde žije jen sto sedmdesát tisíc obyvatel, konče. Někde uprostřed na této škále je, alespoň co se počtu obyvatel týká, čtvrté nejlidnatější město v Polsku. Wroclav neboli Vratislav.

Když už byl použit český překlad, který historicky není vůbec od věci, potěšme se alespoň výčtem českých stop, které se v tomto městě během staletí obtiskly. Tou nejzásadnější je přirozeně období mezi lety 1327 až 1740, kdy bylo Vratislavské knížectví součástí zemí Koruny české. Poté, neboli následkem války u Lipska, připadlo město i jeho okolí Prusku, respektive po prvním sjednocení Německa tomuto státu. A to až do roku 1945, kdy jej prohraná válka a mocenské šachy přihrály Polsku. V situaci, kdy z předválečných šesti set třiceti tisíc obyvatel bylo Poláků údajně jen dvacet tisíc, zatímco zbytek tvořila v drtivé většině německá populace a zčásti též Židé. Zatímco ti se z plynových komor nevrátili, německý živel byl z Vratislavi odsunut.

Ale zpátky ke zmíněné české stopě. S Vratislaví byly spjaty osudy hned dvou významných Čechů. Dokonce se na osm let prolnuly. Oba vyučovali na tamní univerzitě. František Ladislav Čelakovský v letech 1841 až 1849, Jan Evangelista Purkyně od roku 1823 do roku 1850. A oběma, respektive jejich ženám, se tam narodili synové.

Koneckonců, do Vratislavi to od nás ani v současnosti není daleko. Zhruba sto pětadvacet kilometrů od hranic. Nikoli náhodou je partnerským městem Hradec Králové… A nezbývá než českým politickým reprezentacím, ať už jsou právě u moci ty či ony, doporučit krátký výlet. Protože Vratislav, toto město univerzit a kultury, nabízí hned dvě budovy, ve kterých se daří hudbě. Starší je zasvěcená opeře, nedávná symfonické hudbě. Ústrojně se tak zde doplňují dvě strany jedné mince. Tradice a inovace.

K výletu je vhodný například velikonoční čas. Tehdy se ve Vratislavi konají rok co rok už od poloviny 90. let Dny Ludwiga van Beethovena.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 4. července v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 7.7. v 22:00 a v sobotu.9.7. v 10:00.

Foto: Profimedia

Podcast