Hudba v domě profesů

Barokní refektář Profesního domu v Praze.

Malostranské náměstí v Praze… Zvláštní svým tvarem, protože mohutný barokní kostel Svatého Mikuláše a sousední Profesní dům, do kterého míříme, jej dělí na dvě poloviny. Horní a Dolní. A právě z té dolní poloviny se vydejme na cestu. Proč?

Půjdeme ve stopách Emmy Destinnové, která žila mezi roky 1908 až 1911 v nevelkém, ale překrásném Kaiserštejnském paláci, umístěném na východní straně dolní části Malostranského náměstí. Jméno má po svém prvním majiteli, kterého vystřídala rodina maršála Radeckého. Po ní hoteliér Václav Pezold, jehož manželka, sopranistka Marie rozená Sittová, byla první kněžnou Libuší při premiéře Smetanovy opery v Národním divadle roku 1881. Emma Destinnová se tedy mohla v „Kaiserštejnu“, jak se paláci běžné přezdívá, cítit jako doma. Hudba, zpěv tu byly obtisknuty do zdí, do závěsů, do záclon...

Když slavná pěvkyně vyhlédla z okna a přejela pohledem prostor před sebou, nemohl jejímu zraku uniknout rozměrný, tvarem i výzdobou poněkud nudný dům, přilepený ke kostelu Svatého Mikuláše. Ano, právě spolu tvoří onu bariéru napříč Malostranským náměstím. Až donedávna jsem určitě nebyl jediný, kdo se o tuto stavbu nezajímal. Nebyl důvod.

Až poté, co se zde začaly konat komorní koncerty, zaštítěné Pražskou komorní filharmonií-Prague Philharmonia, jsem se začal minulostí i současností Profesního domu – přesněji řečeno Domu profesů – zabývat. Jak její včerejšek – dávný i nedávný - tak její dnešek za to určitě stojí. A barokní refektář, v němž se zmíněné koncerty konají, se vyplatí navštívit. Doslova. Anebo – než se tak stane – zprvu alespoň virtuálně. Prostřednictvím dalšího z dílů cyklu Světová auditoria.

Při pohledu zpět do historie se ocitáme v době přelomových změn, jaká nastala v našich zemích po bitvě na Bílé hoře. Nedlouho poté, tedy už během 20. let 17. století, začali jedni z vítězů, řád Tovaryšstva Ježíšova neboli jezuité, usilovat v Praze o vybudování domu, ve kterém by byli ubytováni takzvaní profesové. Neboli jezuitská elita, z jejíhož středu byli vybíráni vyšší představitelé řádu. Nejednou vysílání na zahraniční, často dokonce zámořské misie.

Že v jejich pražském útočišti bude jednou, o čtyři století později, znít hudba například v podání Bennewitzova kvarteta doplněného klarinetistou Janem Brabcem, rozhodně nemohli tušit.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 20. června v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 23.6. v 22:00 a v sobotu 25.6. v 10:00.

Foto: Wikipedie

Podcast