Když mluví múzy, mlčí zbraně. Teatro de la Maestranza v Seville

Inter arma silent musae. Neboli když mluví zbraně, mlčí múzy. Tohle úsloví je všeobecně známé, i když původně znělo jinak. Zhruba před dvaadvaceti staletím jej totiž filozof, politik, spisovatel a řečník Marcus Tullius Cicero formuloval odlišně. Inter arma silent leges neboli Když mluví zbraně, mlčí zákony.

I to je pravda. Ale ať tak či onak, v andaluské Seville se proti tomu vzbouřili. Tamní verze by totiž mohla znít takto: Když mluví múzy, mlčí zbraně. Krásné, že? Jak je to ovšem možné?

Napovíme, že řeč je o místě, na kterém byla - nedlouho před sevillským Expem 1992 – slavnostně zpřístupněna budova zasvěcená umění. Teatro de la Maeastranza. Než do něj zamíříme, je ovšem třeba připomenout, že v tomto andaluském městě nebylo první stavbou určenou opeře.

Tím se 21. prosince 184 stalo Teatro San Fernando. Během následujících sto šestadvaceti let potěšilo tisíce diváků provedením desítek – a podle některých pramenů dokonce stovek – oper. Ve druhé polovině devatenáctého století se Teatro San Fernando dokonce těšilo věhlasu překračujícímu hranice Španělska. Jenže moderním požadavkům na provádění oper už nestačilo. V roce 1973 bylo nejen uzavřeno, ale rovnou zbouráno. Jenže v té době bez náhrady. Co bude dál?

O devět let později se magistrát v Seville dohodl s španělským ministerstvem kultury a s představiteli Andalusie na řešení. Blížilo se totiž zmíněné Expo 1992. A nebylo možné dopustit, aby - během šesti měsíců trvání této Světové výstavy – nebylo kde inscenovat opery. Právě tady, ve městě s operním žánrem tematicky tak spjatém?

Jakmile se na příslušném bankovním účtu sešlo dost finančních zdrojů, věci se rychle nabraly kýžený směr. Vše začalo tím, že město věnovalo pro stavbu pozemek, který vykoupilo od majitelů historické zbrojnice. A tak se pro jednou podařilo umlčet zbraně, i když spíš symbolicky, a místo nich v daném prostoru nastolit umění. Což prý ve svém děkovném projevu zmínila i španělská královna Sofia, která Teatro de la Maestranza 2. května 1991 slavnostně otevřela.

Jen o pět dní později se tu konal velkolepý inaugurační večer árií, které přednesly veličiny španělského operního zpěvu. Tereza Berganza, Montserrat Caballé, José Carreras, Plácido Domingo, ale také Alfredo Kraus či Juan Pons.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 1. května 2023 v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 4. 5. v 22:00 a v sobotu 6. 5. v 10:00.

Foto: Teatro de la Maeastranza (©Carlosrs)

Podcast