Mistři pěvci karlovarští

Slavná auditoria

Karlovy Vary vyhledává většina návštěvníků především kvůli jejich lázeňským službám. Mezi výjimky ovšem patřil Antonín Dvořák. Cestoval totiž do města nad říčkou Teplou nikoli proto, aby ochutnával zdejší léčivé prameny a korzoval po kolonádě. Karlovy Vary skladatele zajímaly jako místo obchodních jednání a pracovních schůzek. Tady se setkával se svým berlínským nakladatelem Fritzem Simrockem nebo hudebním kritikem Eduardem Hanslickem. Také však se svým váženým kolegou Johannesem Brahmsem. Anebo s místními skladateli a dirigenty Josefem a Augustem Labitzkými, kteří se zasloužili o založení karlovarského Symfonického orchestru, zřejmě nejstaršího v českých zemích. Právě v jeho podání měla roku 1894 v karlovarském Poštovním dvoře svou evropskou premiéru Dvořákova Novosvětská.

A tak neudiví, že v Karlových Varech jsou po skladateli pojmenovány sady a v nich je umístěna jeho socha. Především si však jméno Antonína Dvořáka vetkla do svého pomyslného štítu významná Mezinárodní pěvecká soutěž, v níž se každý rok v listopadu utkává přes sto mladých pěvkyň a pěvců s nadějnou budoucností. V původní podobě vznikla soutěž roku 1966; do současné podoby se rozvinula po roce 1989 a vždy byl při tom doyen karlovarského kulturního života. Absolvent Pražské konzervatoře v oboru zpěv, nadšený organizátor a schopný manažer Alois Ježek.

Podle jeho vzpomínek se budoucí Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka narodila při kávě v karlovarském hotelu Elefant. To se psala polovina nadějných 60. minulého století. Ježek měl už za sebou slibný start do zdejšího kulturního života. A v hovoru s tehdejší rektorkou Akademie múzických umění Marií Budíkovou-Jeremiášovou i dalšími členy profesorského sboru se stočila řeč na to, že adepti pěveckého umění zatím nemají u nás mnoho příležitostí se představit a upozornit na sebe. 

A právě Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka se bude věnovat Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 11. května v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 14.5. ve 22:00 a v sobotu 16.5. v 10:00.

Podcast