Opera na jarním pahorku

4.5.2019 / Slavná auditoria / Martina Klausová
Pouhých čtyřiapadesát kilometrů od sebe dělí dvě hlavní izraelská města, Jeruzalém a Tel Aviv. A přece se liší snad ve všem, na co si lze namátkou vzpomenout. Dějiny Jeruzaléma se začaly psát ve čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem; Tel Aviv vznikl teprve počátkem dvacátého století. Leží na břehu Středozemního moře, zatímco Jeruzalém poblíž Judských hor a na okraji Judské pouště. Islám jej považuje za své třetí nejposvátnější město, protože zde ve slunci září zlatá kopule Skalního dómu. Upínají se  sem oči křesťanů; vždyť právě tady  – na úpatí Olivové hory – strávil Ježíš v Getsemanské zahradě svou poslední noc před zatčením v modlitbách a poté  vlekl jeruzalémskými uličkami kříž na Golgotu. Ale ze všeho nejvíc je Jeruzalém duchovním centrem judaismu – se svojí Zdí nářků či se čtvrtí Me´a Šea´rim, kde se všemu modernímu urputně brání charedim aneb bohabojní. Ti zcela jistě pohrdají údajným „pelechem hříchu“, jakým je pro ně pulsující Tel Aviv se svým nočními bary, diskotékami, obchodně-zábavními centry anebo plážemi plnými polonahých turistek.  

A právě do Tel Avivu nás zavede v dalším díle pořadu Slavná auditoria Jiří Vejvoda, aby nám  představil zdejší Izraelskou operu. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 6. května v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 9.5. ve 22:00 a v sobotu 11.5. v 10:00.

Partnerem pořadu Slavná auditoria je Opera+.