Pokud schází Esterházy

29.4.2018 / Slavná auditoria / Martina Klausová

„Byl jsem tam zcela odříznut od světa, nic mě nevyrušovalo ani netrápilo, a tak jsem byl nucen být původní.“ Těmito slovy bilancoval skladatel Joseph Haydn, přezdívaný ´otec symfonie´ či případně ´otec smyčcového kvartetu´, své třicetileté působení na šlechtickém zámku rodu Esterházyů. A dodal: „Navíc jsem mohl jako dirigent orchestru i experimentovat a pozorovat, co zesiluje výsledný efekt a co jej oslabuje, a tak jsem se mohl zdokonalovat, měnit interpretaci, něco přidat nebo zase ubrat, mohl jsem být zkrátka tak odvážný, jak se mi zachtělo.“ Zní to až idylicky, působí dojmem klidné hudební laboratoře daleko od hlučícího davu. Ne vše v Haydnově životě na zámku bylo ovšem tak jednoznačné; kromě nedozírné nudy v soukromém životě trpěl přece jen tu a tam odloučením od kulturního světa, což si naplno uvědomil až poté, co se na prahu stáří konečně vydal na cesty. Ale v zásadě platí, že díky velkorysosti mecenášů, jakou bychom leckdy ocenili i dnes, se mohl nadaný, ale nemajetný mladík soustředit na komponování a vytvořit dílo velké nejen kvalitou, ale též kvantitou: 108 symfonií, 68 smyčcových kvartet, 60 klavírních sonát, 25 oper, z nichž 15 se dochovalo, a 4 oratoria.

A právě osobnosti Josepha Haydna se v dalším díle pořadu Slavná auditoria bude zabývat hudební publicista Jiří Vejvoda.
Premiéra pořadu je připravena na pondělí 30. dubna v 19:00, reprízy na čtvrtek 3.5. ve 22:00 a sobotu 5.5. v 10:00.