Pražské hudební svatostánky

Svatý Mikuláš, kostel svatých Šimona a Judy, katedrála svatého Víta. Na všech těchto místech zní krásná hudba. A nejen o Vánocích.

Je známou věcí, že hudba, především klasická, zní při různých příležitostech v největších pražských kostelích. Třeba v obou, zasvěcených svatému Mikuláši. Římskokatolickém na Malostranském náměstí, o kterém Jaroslav Seifert napsal, že „se vzdušným, lehkým půvabem, plný barev a světel, vznáší jeho těžký masiv k obloze.“ A také v Mikuláši na náměstí Staroměstském, který se vyjímá jako husitská protiváha protějšímu kostelu Matky boží před Týnem, Ani tomu ostatně není hudba - alespoň občas - cizí.

A jsou tu další pražské svatostánky, příležitostně obohacené zpěvem či hrou na hudební nástroje. Bazilice svatého Jakuba vedle Ungeltu sluší zvuk varhan. Poblíž Anežského kláštera je hudební kultuře plně oddán odsvěcený kostel svatých Šimona a Judy. A pak je zde samosebou pražská dominanta - katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na pražském Hradě, místo vhodné nejen pro působivá rekviem.

Jenomže neméně krásně, a někdy svým způsobem i dojemněji, se hudba umí rozeznít i v malých kostelích. Buď v pražských koutech, kde by to člověk možná ani nečekal. Anebo na samém okraji velkoměsta, odkud je do centra poměrně daleko a tím spíš si místní dokáží svoji kulturu hýčkat a rozvíjet. Proto se právě tam budeme v tomto pořadu vypravovat při duchovně vhodných příležitostech, jakými jsou Vánoce nebo Velikonoce. Očekává nás třeba až Vinoř se svým kostelem a farou, zajímavě spjatou s poslední etapou života Milady Horákové. Anebo sousední Kbely, které se pyšní moderním kostelem s originálním vzhledem i symbolikou. Tam všude se totiž také muzicíruje.

Obecně neznámou kuriozitou je pak skutečnost, že Praha má nikoli jednu Betlémskou kapli, ale dvě. Zatímco o té první na stejnojmenném náměstí ví každý, ta druhá – na Žižkově – je sice mnohem menší i mladší, ale svým způsobem též velice pozoruhodná.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 20. prosince v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 23.12. výjimečně ve 23:00 a v sobotu 25.12. v 10:00.

Foto: Profimedia

Podcast