Sál pod diatomem místo po Juckersem

Tři rodáci se ve Zlíně, který byl na čas nucen se jmenovat Gottwaldov, podílejí - jak historicky, tak současně – na zdejších dvou sálech pro klasickou či komorní hudbu a operu.

Jedním z nich byl, byť nepřímo, nejslavnější občan Zlína: podnikatel Tomáš Baťa. Též jméno zlínské rodačky, architektky Evy Jiřičné, už vstoupilo do obecného povědomí. Méně známý je její starší kolega, který ve Zlíně navrhl kromě dalších staveb také Baťův památník. Jmenoval se poněkud zvláštně František Lýdie Gahura. A právě od jeho stavby na počest Tomáše Bati se vlastně začal odvíjet příběh dvou koncertních sálů, završený takřka o osmdesát let později dílem Evy Jiřičné.

Gahurův život byl s Tomášem Baťou spjat osudově. Když jej podnikatel počátkem 30. let pověřil návrhem Lesního hřbitova uprostřed přírody, ani jeden z nich netušil, že jako jeden z prvních zde brzy spočine právě Baťa se svým pilotem Jindřichem Broučkem. To se psal rok 1932.

Jen o rok později se už nad městem tyčí ryze funkcionalistická stavba na Baťovu počest. František Lýdie Gahura ji navrhl tak průzračně a čistě, jak ho to učili dva velikáni naší architektury. Plečnik a Kotěra. Druhý z nich ho ostatně Baťovi doporučil. A kde se vzalo druhé Gahurovo křestní jméno? Přijal jej roku 1916 po svatbě se svou profesní kolegyní Lýdii Rousovou, aby uctil její ochotu vzdát se vlastní kariéry v jeho prospěch.

Oba pak nestačili zírat, co se s Památníkem Tomáše Bati i s nimi samotnými stalo po nástupu komunistů k moci. Gahura, který se o Zlín zasloužil i vytvořením nadčasového regulačního plánu města, byl vyštván do brněnského ústraní a Zlín ho přijal zpět až po letech na Lesní hřbitov. Jméno Baťa muselo být vymazáno z našich dějin. A tak se z jeho Památníku stal hned roku 1948 Dům umění. Zakotvila v něm výtvarná galerie a v roce 1955 symfonický orchestr. Mladé těleso s teprve sedmiletou historií. Dnes známé jako Filharmonie Bohuslava Martinů. Předtím si ovšem prošlo očistcem přejmenovávání.

Už pod současným názvem řídila tuto Filharmonii známá jména. Šéfridigenty byli Tomáš Brauner nebo Stanislav Vavřínek. A pohostinsky zdvihal taktovku Jakub Hrůša.

Více o Kulturním a kongresovém centru Zlín prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí  19. října v 19 hodinReprízy si poslechněte ve čtvrtek 22.10.. ve 22:00 a v sobotu 24.10. v 10:00.

Podcast