Scarlatti, Rameau, Mozart ....Dobové doteky Giacoma Casanovy s hudbou

Do tří let naší současnosti jsou rozložena dvě až tři kulatá výročí, týkající se dobrodruha, špiona, svůdníka a spisovatele jménem Giacomo Casanova. Narodil se 2. dubna roku 1725, zhruba před dvěma staletími. A zemřel 4. června 1798 neboli – z pohledu roku 2023 - před dvěma sty dvaceti pěti léty. Zmínit se lze i o roce 1785, kdy se - na zbytek života – Casanova ukryl na zámek v Duchcově. Od této chvíle uplývá v naší době dvě stě čtyřicet let. To vše jsou výročí, stojící za zmínku.

IMG_4901.jpg

Dobrá, řeknete si: obecně ano. Ale co má Giacomo Casanova, tento Benátčan bilancující ve stáří svůj život na severu Čech, společného s náplní rozhlasové stanice zaměřené na klasickou hudbu? Inu, možná víc, než by se první, povrchní pohled zdálo.

IMG_4908.jpg

Nejenže se v mládí kromě všeho, co zvládal stihnout, učil hrát na housle. Jako hudebník to sice nikam nedotáhl; byl roztěkaný, toužící po zážitcích, a trávit hodiny s houslemi v ruce nebylo pro něj to pravé.

IMG_4898.jpg

Vztah k hudbě to ovšem muselo vytvořit a zanechat v tak vnímavém člověku, jakým Casanova byl. Proto lze dovozovat, že skladby nejednoho autora jeho doby v něm rezonovaly. Tím spíš, že s některými z hudebních velikánů se poznal osobně. Příkladem nad jiné známým je samozřejmě Wolfgang Amadeus Mozart.

IMG_4906.jpg

Jenže už samotný rok Casanovova narození jako by leccos předznamenával. Vždyť právě tehdy, v roce 1725, bylo v Amsterodamu vydáno poprvé tiskem Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho. V Lipsku byly tehdy provedeny rozšířené Pašije svatého Jana od Johanna Sebastiana Bacha. U nás přišel na svět skladatel Jiří Ignác Linek. Což nepochybně nemohl Casanova vědět, jakkoli byli vrstevníky.

IMG_4903.jpg

Stěží ho ale v rámci jeho dobových dotyků s hudbou minuly některé z kompozic od Alessandra Scarlattiho. Zakladatele neapolské operní školy, onoho roku 1725 sice zemřelého, ale díky svému přebohatému dílu stále i v Benátkách znějícího. Ostatně, město sám kdysi, byť krátce, navštívil. A tak se tu o jeho dvou stovkách mší či šesti desítkách oper dobře vědělo.

IMG_4904.jpg

Každopádně lze předpokládat, že Giacomo Casanova přicházel s hudbou své éry tak či onak do kontaktu.

IMG_4912.jpg

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 29. května v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 1. 6. v 22:00 a v sobotu 3. 6. v 10:00.

IMG_4905.jpg

IMG_4909.jpg

IMG_4907.jpg

Foto z duchcovského zámku © Jiří Vejvoda

Podcast