Síň hudby, sál politiky

Slavná auditoria

Jednou z možností, jak porozumět duchu českých dějin, je zabývat se vývojem místopisných názvů či osudem soch. Je to možnost zároveň zábavná i skličující. A rozhodně zajímavá. Vrchovatou měrou to platí o pražské koncertní síni, která se nachází na náměstí, které nedávno změnilo během necelých sto let svůj název devětkrát. Podle toho, co u nás právě převládalo v národním povědomí anebo kdo zde vládl mocensky. A příběh zdejších soch? Ať už těch na průčelí budovy, nebo v prostoru před ní? I ten je velmi vypovídající. Možná, že z těchto zmínek lze odvodit, o jaké z dominant kulturní Prahy je řeč. Rudolfinum.

A právě do Rudolfina nás zavede Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 14. ledna  v 19:00, reprízy na čtvrtek 17.1. ve 22:00 a sobotu 19.1. v 10:00.

Podcast