Slovenský tenor ve stínu české jaderné elektrárny

Hudební festival Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Tři postavy mají klíčový význam pro vznik a každoroční konání hudebního festivalu, který od roku 1999 probíhá vždy v srpnu na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a v několika sousedních místech.

Dvě z těchto postav o tom nemají potuchy, neboť zde žily a působily před třemi staletími. A k jejich kulturnímu dědictví se pořadatelé vracejí v symbolické rovině. Řeč je o hudebním skladateli Františku Antonínu Míčovi a o jeho mecenáši, hraběti Janu Adamu z Questenberka.

Třetí z dotyčný však o festivalu dobře ví od první chvíle. Propůjčil mu totiž do názvu své jméno, což je tím zajímavější, že se sice jedná o slavného pěvce, ale zároveň občana jiné země, nicméně velmi blízké. Celý název projektu, který s pomocí místní radnice organizuje brněnská umělecká agentura ARS/KONCERT, totiž zní: Hudební festival Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou. A tenorista, který byl v 80. letech považován za takřka srovnatelného s Pavarottim či Carrerasem, je pro jaroměřickou událost cenný v roli uměleckého garanta.

Ještě jedna věc je – v širší souvislosti – na tomto festivalu zajímavá. Z Jaroměřic, rozkládajících se nad říčkou Rokytnou, je to necelých třicet kilometrů k první jaderné elektrárně na našem území. Vznikla ještě za dob Československa a sídlí v Dukovanech. S novinářsky nadnesenou nadsázkou lze tedy konstatovat, že slovenský tenor prospívá jihomoravskému hudebního festivalu ve stínu českého atomu. Jako každá zkratka to ovšem sice neotřele zní, ale zároveň vytváří nechtěné napětí, zdání konfliktu mezi nespornou krásou hudebního umění a potencionální hrozbou atomové energie. Ve skutečnosti tomu tak není – a jedním z důkazů budiž skutečnost, že k jaroměřickému festivalu pravidelně patří i detašované koncerty na dukovanském zámku, mimochodem docela půvabném a architektonicky cenném.

Svou dramaturgií se festival v Jaroměřicích nad Rokytnou přiřadil k těm, které se konají během léta především pod širým nebem a hlavně pro turisty, čemuž se musí žánrovou pestrostí koncertů přizpůsobit. Pokud si zároveň dokáží udržet patřičnou uměleckou úroveň, není na tom nic špatného. A srovnávat Jaroměřice nebo třeba Mezinárodní hudební festival Český Krumlov s tím, co zní od září do června v brněnském Besedním domě či v pražském Rudolfinu, je nedorozuměním.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 25. října v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 28.10.. v 18:00 a v sobotu 30.10. v 10:00.

Foto: Profimedia

Podcast