Starší bratr filharmoniků

Český spolek pro komorní hudbu.

Říká dnes někomu z nás něco jméno Václav Stroužek? Asi stěží. A přece o něm autorka pěkného textu s názvem „Český spolek pro komorní hudbu 1894 až 1994“ Dagmar Vanišová napsala následující: „Prvním placeným zaměstnancem tohoto spolku byl od ledna 1896 Václav Stroužek. V té době tržní dozorce z Prahy. Český spolek pro komorní hudbu ho najal za odměnu nejméně 150 zlatých ročně, aby vyřizoval nutné pochůzky a vybíral členské příspěvky. Časem se povinnosti kustoda dále rozšiřovaly a stoupla také výše platu...Václav Stroužek ukončil svou činnost v Českém spolku pro komorní hudbu k 1. 1. 1934, ale až do roku 1942 pobíral od bývalého zaměstnavatele doživotní plat.“

Zní to jako zdánlivá maličkost. Jako svého druhu marginálie. Ale i ta napovídá, jak profesionální byla od samého začátku činnost zmíněného spolku, jehož význam pro českou hudbu je nade vší pochybnost ohromný. A zároveň o jak slušnou společnost, která ctila talent a vyhýbala se politickým tlakům, šlo.

Příběh Českého spolku pro komorní hudbu má několik kapitol, z nichž do jeho první ucelené části, do jeho prvního století existence, spadá mnoho událostí a koncertů mezi lety 1894 a 1994. Druhý z milníků je charakterizován tím, že – dá se říct definitivně – byl spolek přičleněn (dokonce vládním rozhodnutím) k České filharmonii. Aniž by přitom ztratil svou dramaturgickou svébytnost.

K tomuto zdánlivému předělu, který ovšem byl ve skutečnosti vyústěním dlouhodobého vývoje, ovšem vedla cesta napříč desetiletími vývoje i změn v české společnosti.

A protože nic nevzniká ve vzduchoprázdnu, bez širších souvislostí včetně dobového klimatu ve společnosti, také Český spolek pro komorní hudbu takříkajíc vyrašil z půdy již předtím nakypřené. Během 19. století ji mimo jiné charakterizovaly dvě skutečnosti. Postupné – slovy Palackého - „stýkání a potýkání“ německého a českého živlu v našich krajích. A zároveň stejně postupný vzestup podnikatelské buržoazie na vše včetně kultury.

Než tedy vznikl Spolek a takřka ruku v ruce s ním proslulé České kvarteto v původním složení, odehrálo se ve zdejší hudbě – a v různých pražských sálech – leccos zajímavého.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 12. července v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 15.7. ve 22:00 a v sobotu 17.7. v 10:00.

Foto: Archív České filharmonie 27.4.2021

Podcast