Událost mezi dvěma daty

Festival Hudba tisíců - Mahler Jihlava

Cesty osudu jsou, jak známo, klikaté až nevyzpytatelné. A ten, kdo je jejich hybatelem, o tom často ani neví. Dost možná je to i případ hudebního skladatele Vladimíra Sommera. Autora působivého díla, jakým je bezesporu jeho Vokální symfonie pro alt, recitátora, sbor a orchestr na texty Franze Kafky, Fjodora Michajloviče Dostojevského a Cesare Paveseho. Neudiví, pokud takto intelektuálně zdatný a hudebně vyhraněný skladatel najde zalíbení v kompozicích Gustava Mahlera. A že poté svoje znalosti, ale i pocity z Mahlerova díla předává dál.

A tak se stalo, že byl díky Sommerovu nadšení získán pro Mahlerovu tvorbu v 70. letech minulého století jeden z jeho tehdejších studentů muzikologie na pražské Hudební akademii múzických umění. Mladík jménem Jiří Štilec. Dnes nejen profesor tamtéž, ale také odborný publicista, zdatný přednáškový rétor a především producent, organizátor a múzický ředitel.

Nejenže je Jiří Štilec zakladatel umělecké agentury Arco Diva, která se ve svém katalogu může pyšnit nahrávkami, oceňovanými pro svou objevnou dramaturgii a kvalitní hudební provedení ve světě. Přibližně ve stejné době, tedy kolem poloviny 90. let minulého století, kdy se Arco Diva klubala do světa, uzrál v Jiřím Štilcovi nový nápad. Vycházel právě z jeho obdivu ke Gustavu Mahlerovi a vyvíjel se od jednoho činu ke druhému.

Prvním bylo úsilí o zrekonstruování někdejšího hostince v obce Kaliště u Jihlavy. Právě tam se totiž 7. července 1860 Mahler narodil. Založeno bylo občanské sdružení Mahler 2000. A výsledek mě jen pár let poté při osobní návštěvě tohoto místa ohromil. V koncertním sále, který byl v Mahlerově rodném domě vytvořen, tehdy poprvé vystoupil americký barytonista Thomas Hampson. Také velký Mahlerův ctitel. Poté tam koncertovaly například Magdalena Kožená, Gabriela Beňačková anebo – svým příznačně originálním způsobem - Hana Hegerová.

Sotva se jedna věc spojená s Mahlerovým odkazem v Čechách podařilo, vyvinul Jiří Štilec se svým agenturním minitýmem další snahu. Směřovala k založení každoročního hudebního festivalu, pro který by byl „Gustav Mahler osou, středobodem“. Podařilo se to poprvé roku 2002, sice ještě v menším měřítku. Ale s velkou a oprávněnou ambicí rozvíjet tento projekt dál.

Více prozradí Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 23. srpna v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 26.8. ve 22:00 a v sobotu 28.8. v 10:00.

Foto: Profimedia

Podcast