Útulná loď nad bývalým dolem

5.1.2020 / Slavná auditoria / Martina Klausová

Zhruba sto kilometrů severně od Ostravy leží – na cestě vedoucí až k poutnímu místu v Čenstochové – třísettisícové město Katovice. S Ostravou má mnoho společného. Drobnému osídlení, které dlouho zastiňoval relativně nedaleký Krakow, se začalo, tak jako Ostravě, dařit až od poloviny 19. století. Tehdy se i zde potvrdily tušené podzemní zásoby uhlí, vznikaly tu doly a v jejich sousedství se rozrůstalo celé město.
Od 90. let minulého století je ale v Katowicích, podobně jako v Ostravě, těžba utlumována. A souběžně s tím vznikly otázky, jak se v obou městech s novou situací vyrovnat. Kromě jiného i v podobě  městského plánování. Obě hornická sídla si uvědomila, že po ztrátě své bývalé charakteristiky musí získat novou. A vsadila mimo jiné – a možná především - na kulturu.
Když hrozilo zbourání ostravských Dolních Vítkovic, objevil se spásný nápad přetavit areál na místo, kterému dnes vévodí multifunkční aréna Gong. Blízko ní ale vyrostl také interaktivní pavilon techniky. A na vše shlíží z bývalé těžní věže kavárna Bolt neboli Nýt, kterou slavnostně otevřel slavný Usain Bolt.
Rovněž Katovice vytipovaly oblast, kde se na vytěžený důl naskýtal nevábný pohled z blízkého panelového sídliště. Místo to bylo natolik neutěšené, že úpěnlivě volalo po záchraně. A ta se dostavila. Na podzim 2014 byl zpřístupněn areál plný zeleně, jehož dominantou se – kromě Muzea Slezského Polska a kongresového sálu – stal báječný koncertní sál. 

A právě do koncertní haly v Katowicích nás zavede Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 6. ledna 2020 v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 9.1. ve 22:00 a v sobotu 11.1. v 10:00.