Všude dobře, doma nejhůře

27.5.2018 / Slavná auditoria / Martina Klausová

K velikánům hudby 20. století určitě patří Béla Bartók. Objevně komponoval; hrál virtuózně na klavír;  pečlivě vyučoval. Především ovšem sbíral, třídil a ve vlastním díle různě zužitkovával lidové písně. Jen Leoš Janáček snese s Bartókem v tomto ohledu srovnání... Méně se už ví o tom, jaký byl Béla jako člověk – a vůbec se nemluví o jeho složitém postavení v meziválečném Maďarsku.

Tento maďarský hrdina první světové války provozoval ve veřejném životě až neskutečné kotrmelce. Skladatel a sběratel v jedné osobě naopak zastával trvalé občanské postoje. To se však v bouřlivých dobách nevyplácí. Co bylo platné, že Bartók prokazoval zájmem o lidovou píseň vzorné vlastenectví?  Horthy a jeho lidé udeřili na jinou, národovecky laděnou strunu. V této tónině Bartók odmítl hrát. A přestože po odchodu do světa přežíval s rodinou jen díky mecenášům, mohl si známé úsloví trpce upravit po svém: „Všude dobře, doma nejhůře…“

A právě životním osudům Bély Bartóka se bude věnovat v dalším díle pořadu Slavná auditora Jiří Vejvoda.

Premiéra pořadu je připravena na pondělí 28. května v 19:00, reprízy na čtvrtek 31.5. ve 22:00 a sobotu 2.6. v 10:00.