Život nemá být trestnicí

16.12.2018 / Slavná auditoria / Martina Klausová

 

Tak jako buditel Václav Thám, známý nám v přibarvené podobě z Jiráskova F. L. Věka, narodil se Jakub Jan Ryba roku 1765. O něm prozatím, pokud vím, žádný román nevypráví. A přitom by měl co vylíčit, i kdyby vycházel jen z opravdových událostí a ze skutečnosti.

Už v osmi letech hrál Ryba velmi dobře na klavír. Zaujaly jej ovšem i housle a v kostele pronikal do hry na varhany. Jeho nadání bylo však širší a otec to brzy rozpoznal. Věděl, že syn by si zasloužil studovat. Venkovská rodina si ale nic podobného nemohla dovolit. Pomohl proto pražský strýc, u něhož směl Jan Jakub bydlet, a bezplatná studia na piaristickém gymnáziu. Mladík nejenže od malička zvládal kromě češtiny i němčinu, ale postupně se naučil obstojně italsky a francouzsky. Latina a řečtina byly tehdejším studentům samozřejmostí. Zajímal se o filozofii, snil o univerzitě, ale do jeho života zasáhly – poprvé, ale nikoli naposledy – vnější okolnosti. Josef II. totiž právě rušil kláštery, které v mnoha případech působily i jako vzdělávací instituce. Ale zatočil též s takzvanými studijními fundacemi. Když se to dozvěděl Rybův otec, neváhal ani chvíli a povolal devatenáctiletého syna z Prahy zpět. Ať se vzdá nereálných představ o budoucnosti a spočine nohama na pevné zemi. Převedeno do praxe to znamenalo nástup na učitelský kurz a po něm před tabuli.

A právě životním osudům Jakuba Jana Ryby se bude věnovat Jiří Vejvoda v dalším díle pořadu Slavná auditoria. Premiéra pořadu je připravena na pondělí 17. prosince v 19 hodin. Reprízy si poslechněte ve čtvrtek 20.12. ve 22:00 a v sobotu 22.12 ve 14:00.