Vydejte se za krásou do UPM

2.10.2014 / Pořady

Uměleckoprůmyslové museum v Praze v českém i mezinárodním kontextu shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost. Věří ve spojení užitku s kvalitou a krásou, chce být inspirací, poučením i zážitkem.

Jeho úkolem je je provádět základní a aplikovaný výzkum v oblasti dějin českého a zahraničního užitého umění, designu, knižní kultury, fotografie a oděvní tvorby. Muzeum odborně spravuje a vědecky zpracovává umělecké sbírky a výsledky své vědeckovýzkumné práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, výstav a expozicí, přednášek a dalších kulturně-výchovných akcí.

 Do studia Classic Praha pravidelně přicházejí zástupci Uměleckoprůmyslového musea v Praze, aby zvali do stálých expozic muzea i na právě probíhající zajímavé výstavy ve svých objektech.

 St 9:30, Pá 17:30 (každý 1. a 3. týden v měsíci)