Co poslouchá Radoslav Kvapil
Dalším hostem Ivana Dlaska v pořadu Z archívu osobností je klavírista a hudební pedagog Radoslav Kvapil.

Radoslav Kvapil je jedním z nevýznamnějších českých klavíristů a interpretů české klavírní tvorby. V letech 1952–57 studoval na JAMU, mezi lety 1956 až 1958 působil jako pedagog na Vyšší hudební škole v Kroměříži. Poté byl uměleckým aspirantem na brněnské JAMU, k jeho dalším působištím patřila Pražská konzervatoř a českobudějovická Vysoká škola pedagogická. Velmi bohaté jsou i jeho zahraniční pedagogické aktivity. Vyučoval mimo jiné na školách v Londýně (Royal Academie of Music, Royal College of Music či Guildhall School of Music), v Paříži, v Stockholmu (Musikhogskolan), v Helsinkách, v Drážďanech, v Tel Avivu, dále pak na Columbia University v New Yorku, v Chicagu či na Floridě. Často též zasedal jako porotce významných klavírních soutěží doma i v zahraničí. 

Jako pianista bývá ceněn pro pevný úhoz a citlivou interpretaci. Koncertoval v mnoha zemích Evropy, v Americe i v Asii (Japonsko, Korea). Vystupoval v nejvýznamnějších koncertních sálech, např. Carnegie Recital Hall (New York), Théatre des Champs Elysées (Paříž) nebo Henry Crown Symphony Hall (Jeruzalém), účastnil se význačných festivalů a přehlídek. Pro celou jeho kariéru je charakteristické, že se věnoval interpretaci skladeb českých autorů. V letech 1967–69 nahrál poprvé v historii celé klavírní dílo Antonína Dvořáka, dále pak kompletní klavírní dílo Leoše Janáčka a souborné klavírní dílo Jana Václava Hugo Voříška). Souborné dílo Leoše Janáčka natočil ještě podruhé, a to v Paříži (1989). Poté následovaly dvě nahrávky z klavírního díla Bohuslava Martinů (1990) a osmidílná Antologie české hudby se skladbami Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, Jana Václava Hugo Voříška, Leoše Janáčka a dalších. Ze skladatelů zahraničních jsou v jeho diskografii zastoupena kupříkladu díla Ference Liszta, Johannesa Brahmse nebo Fryderyka Chopina. Podílel se na celé řadě dalších nahrávek.

 Významná je i jeho činnost organizační. V roce 1975 založil Jihočeský hudební festival. Je rovněž zakladatelem české pobočky Evropské asociace učitelů klavíru (EPTA čili European Piano Teachers Association) a Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka. V roce 2002 obdržel řád Chevalier dans l´Ordre des Arts et des Lettres (Rytíř řádu za umění a literaturu) udělovaný francouzským ministerstvem kultury.

Více se dozvíte v pořadu, který má premiéru ve čtvrtek 20. srpna v 19:00. Reprízy si poslechněte v neděli 23.8. v 10:00 nebo v úterý 25.8. ve 22:00.

Podcast