Hudební lásky Prof. Ing. Jiřího Drahoše

17.6.2015 / Z archivu osobností / Martina Klausová

Dalším hostem Ivana Dlaska v pořadu Z archívu osobností je předseda Akademie věd České republiky Prof. Ing. Jiří Drahoš.

Prof. Ing. Jiří Drahoš v roce 1972 ukončil studium fyzikální chemie na VŠCHT Praha. Poté absolvoval studijní pobyt v Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV (nyní Ústav chemických procesů AV ČR), kde získal v roce 1977 titul kandidáta věd. Od roku 1977 působí v tomto ústavu postupně jako vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník, zástupce ředitele (1992-1995) a ředitel (1996-2003). V roce 1994 byl habilitován pro obor chemické inženýrství na VŠCHT Praha, ve stejném oboru zde v roce 1999 obhájil doktorát věd a v roce 2003 byl jmenován profesorem. V roce 2006 obdržel čestný doktorát Slovenské technické univerzity v Bratislavě

V letech 1985-86 pracoval v rámci stipendia nadace A.V. Humboldta na Univerzitě Hannover, SRN; působí rovněž jako hostující profesor na Univerzitě Sao Paulo, Brazílie. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory. 

Publikoval přes 60 původních prací v mezinárodních časopisech, je spoluautorem 4 zahraničních a 10 čs. patentů. Podle SCI je na jeho práce přes 700 citačních ohlasů. V roce 1977 získal cenu ČSAV. 

Je členem Inženýrské akademie ČR, předsedou České společnosti chemického inženýrství, předsedou správní rady VŠCHT Praha a členem představenstva Svazu chemického průmyslu. 

V rámci Evropské federace chemického inženýrství působí jako člen exekutivy a v současné době je jejím prezidentem. Je předsedou komise pro udílení hodnosti DSc. v oboru chemické inženýrství, dále členem vědeckých rad VŠCHT a FCHI VŠCHT Praha, FS VUT Brno a ÚCHP AV ČR. Od r. 2002 předsedá Mezinárodnímu kongresu chemického a procesního inženýrství CHISA. 

Je redaktorem mezinárodního časopisu Chemical Engineering Research and Design a členem rad časopisů International Journal of Multiphase Flow, Chemical Engineering & Technology a Clean Products and Processes.

Ve svém volném čase se věnuje sborovému zpěvu ve sboru Cantucorum Iubilo a o své hudební lásky se podělí i s posluchači Classic Praha.

Pořad vysíláme v premiéře ve čtvrtek 18. června v 19:00 hodin, v reprízách v pátek 19. 6. ve 12:00 hodin a v úterý 23. 6. ve 22:00 hodin.

DrahošDrahoš

 DrahošDrahoš