Hudební lásky Vladimíra Franze

2.8.2017 / Z archivu osobností / Martina Klausová
Dalším hostem Ivana Dlaska v pořadu Z archívu osobností je hudební skladatel, výtvarník, vysokoškolský pedagog a také příležitostný publicista, básník a dramatik Prof. Dr. Vladimír Franz.

Vladimír Franz od počátku 80. let skládá scénickou hudbu, za níž získal řadu ocenění, věnuje se rovněž volné hudební tvorbě a kompozici hudby filmové, televizní a rozhlasové; druhou základní oblast jeho umělecké činnosti představuje tvorba výtvarná. Od roku 1991 působí jako pedagog na Divadelní fakultě AMU, kde již mnoho let vede Kabinet scénické hudby, od března 2016 působí na katedře výtvarné kultury Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, přednáší rovněž na Filmové fakultě AMU. Od února 2014 je poradcem ministra kultury Daniela Hermana.

Svými scénickými kompozicemi ovlivnil tvorbu nejvýznamnějších představitelů nové generace české divadelní režie. Ve svých scénických skladbách uplatňuje principy vlastní teoretické koncepce autonomní role hudby jakožto jedné z určujících složek dramatu. 

Základními tématy výtvarného díla Vladimíra Franze je jednak ambivalentnost vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení jeho stop v nemilosrdně obrodivém kontextu elementární přírodní energie, a také reflexe mnohých modelů dnešního sociálního chování a jejich usvědčování ze směšnosti a pokrytectví. 

Je šestinásobným držitelem ceny Alfreda Radoka (1998, 2000, 2002, 2005, 2006 a 2007), Ceny Divadelních novin (2001) a Ceny OSA (2012). 

Premiéra pořadu je připravena na čtvrtek 3. srpna v 19 hodin. Reprízy si poslechněte v neděli 6.8. v 10:00 a v úterý 8.8. ve 22:00.