Jaký byl mladý Bedřich Smetana? Do jeho duše dávají nahlédnout jeho deníky. Představí je Olga Mojžíšová

Dalším hostem Ivana Dlaska v pořadu Z archívu osobností bude členka výboru Společnosti Bedřicha Smetany, muzikoložka PhDr. Olga Mojžíšová PhD., která se podílela na novém kritickém vydání Smetanova studentského deníku.

V letošním roce vyšla pod názvem Bedřich Smetana: Deníky / Diaries I (1840-1847) kritická edice studentského deníku Bedřicha Smetany. Jedná se o první kompletní vydání tohoto unikátního pramene k ranému období Smetanova života. K vydání ji připravili Olga Mojžíšová a Tomáš Bernhardt.

Smetana kniha.jpg

Publikace zachycuje dobu Smetanových gymnaziálních studií v Praze a zejména v Plzni (1840–1843) a ve stručnosti i předchozí roky jeho dětství a mládí. věnuje se i následujícímu období do roku 1847, kdy Smetana ukončil své hudební vzdělání a stanul na počátku samostatné životní a umělecké dráhy. Vzhledem k absenci dalších významnějších pramenů je deník de facto jediným zdrojem informací k tomuto období Smetanova života, ale i k širšímu společenskému kontextu té doby.

Text deníku je vydán paralelně v německém originále a v českém překladu a úvodní studie v češtině, angličtině a němčině přinášejí podrobný přehled postupného zpřístupňování Smetanových deníků, pohled na Plzeň Smetanovy doby, Smetanovu biografii v zrcadle jeho deníku, charakteristiku němčiny Smetanova deníku a ediční zásady. Publikace je vybavena i obrazovou přílohou, přehledem pramenů a literatury a rejstříky v podobě stručných anotací. Společně s ediční řadou zpřístupňující korespondenci Bedřicha Smetany vytvoří deníky základní pramen pro zájemce o život skladatele.

Olga Mojžíšová.jfif

Další podrobnosti prozradí Ivanu Dlaskovi i posluchačům Classic Praha vědecká pracovnice PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D., kurátorka fondu Smetana Národního muzea v Praze, která se už řadu let systematicky věnuje mapování Smetanova odkazu.

Premiéra pořadu je připravena na čtvrtek 4. května v 19:00. Reprízy si poslechněte v neděli 7. 5. v 10:00 nebo v úterý 9. 5. ve 22:00.

Foto: Olga Mojžíšová (©archiv Olgy Mojžíšové)

Podcast