Koncertní pěvkyně s právnickým titulem

Nevidomá pěvkyně Pavla Flámová vystudovala práva, pyšní se řadou prestižních ocenění v oboru staré hudby a věnuje se především koncertní činnosti.

Dalším hostem Ivana Dlaska v pořadu Z archivu osobností bude pěvkyně Pavla Flámová.

Pavla Flámová se narodila v Ostravě, kde vystudovala klasický zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Evy Dřízgové Jirušové. V posledních ročnících konzervatoře byla přijata na Právnickou fakultu MU v Brně, kde byla v roce 2011 promována magistrou práv.

Již při studiu na konzervatoři začala Pavla projevovat zájem o stylovou interpretaci staré hudby. V létě 2009 se zúčastnila Letní školy staré hudby ve Valticích, kde navázala spolupráci s Jiřím Kotoučem, učitelem zpěvu zabývajícím se starou hudbou, později pak s Janou Semerádovou a Alenou Hönigovou.

Touha po vzdělání v oblasti staré hudby rostla a přivedla Pavlu až k myšlence ucházet se o studium v zahraničí. V roce 2013 byla Pavla přijata ke studiu na světově známou a vyhledávanou Scholu Cantorum Basiliensis ve švýcarské Basileji, obor "Master of arts in musikalischer performance alte musik, Renaissance - Romantik", kde se mohla plně věnovat dílům barokních mistrů, ale i odlišnostem všech stylových epoch. Pracovala s osobnostmi známými v celé Evropě - zpěv studovala u Evelyn Tubb a Gerda Türka, stylovou interpretaci u vynikajícího cembalisty Davida Blundena, improvizaci u Rudolfa Lutze, absolvovala kurzy u italské altistky Sary Mingardo, světoznámé sopranistky Emmy Kirkby, dirigenta Alessandra de Marchi či kontratenoristy Andrease Scholla. Svá studia zakončila v roce 2016.

K mimořádným úspěchům patří finále mezinárodní pěvecké soutěže Händel singing competition v Londýně 2016, z jejíhož finále si odnesla cenu Selma D and Leon Fishbach Memorial Prize, v roce 2017 získala speciální ocenění poroty v soutěži Concorso Internazionale di Musica barocca v Itálii. Úspěchu dosáhla i v dalších soutěžích, v roce 2012 jí byla udělena cena za Stylovou interpretaci v soutěži Ad honorem Mozart.

V současné době žije v Basileji a věnuje se především koncertní činnosti. Vystupuje na evropských podiích ve Švýcarsku, Německu, Anglii či Maďarsku. Pracuje s různými ansámbly, dirigenty a varhaníky, k nejvýznamnějším patří dirigent, cembalista a varhaník Andrea Marcon či Laurence Comming. Je vyhledávanou sólistkou pro svůj jedinečný hlasový témbr, stylovou interpretaci a precizní techniku. Ráda volí méně známá a obtížná díla.

V ČR Pavla koncertovala např. s Janáčkovou Filharmonií Ostrava, s Orchestrem Berg, souborem Collegium Marianum, s varhaníkem Jaroslavem Tůmou a mnoha dalšími.

Více o sobě i své oblíbené hudbě prozradí Pavla Flámová v pořadu s premiérou ve čtvrtek 24. března v 19:00. Reprízy si poslechněte v neděli 27.3. v 10:00 nebo v úterý 29.3. ve 22:00.

Foto: Archív Festivalu Hudba na soutoku, foto: Jiří Čondl

Podcast