Prapotomek "otce národa" šíří jeho odkaz i v 21. století

Václav Macháček-Rieger má ve svém rodokmenu Františka Palackého i Františka Ladislava Riegera. Zasvětil jim expozice na zámku Maleč.

Dalším hostem Ivana Dlaska v pořadu Z archivu osobností bude majitel zámku Maleč Václav Macháček-Rieger, přímý potomek nejvýznamnějšího českého politika a historika 19. století Františka Palackého a prapravnuk neméně významného politika Františka Ladislava Riegera.

Až do počátku devadesátých let se Václav Macháček živil hudbou: koncertováním, studiovou hrou, zvukařskou prací. Když roce 1995 v restituci získal zámek Maleč, který jeho předek František Ladislav Rieger využíval čtyřicet let jako své letní sídlo, rozhodl se zde vybudovat památník. Ten připomíná nejen Riegera, ale i jeho tchána Františka Palackého, který zde pravidelně pobýval v posledních čtrnácti letech svého života.

Václav Macháček - Rieger s chotí.jpg

(Václav Macháček - Rieger s chotí)

Zámek v Malči koupil Rieger spolu s velkostatkem v roce 1862. Po převzetí moci komunisty zabavil nemovitosti stát, Riegrův vnuk Bohuslav musel ze zámku odejít v roce 1951. Budova pak sloužila různým účelům, jeden čas tam byly i školní třídy.

Nyní se v zámku nachází řada zrestaurovaných zámeckých interiérů s původním mobiliářem, včetně dochovaných pracoven obou osobností. Je určena opravdovým zájemcům o počátky české politiky a vzestup českého národního sebeuvědomění a také jako osvěta pro dospívající mládež vyšších gymnazijních ročníků a studenty univerzit humanitních oborů.

Expozice nechává v autentickém prostředí Palackého s Riegrem vystoupit z učebnic a nabízí kromě jiného i pohled na hodnoty, jež bychom u soudobých představitelů veřejného života uvítali i dnes.

Více prozradí Václav Macháček-Rieger v pořadu s premiérou ve čtvrtek 9. června v 19:00. Reprízy si poslechněte v neděli 12.6. v 10:00 nebo v úterý 14.6. ve 22:00.

Foto: Archív Václava Macháčka-Riegera

Podcast