V kompoziční soutěži Dvořákova festivalu zvítězila Toccata pro velké varhany

V premiéře zazní v roce 2023 a jejím autorem je mladý skladatel Miroslav Baklík.

Hudební festival Antonína Dvořáka, který se pravidelně koná v Příbrami, se může pyšnit mnohaletou tradicí, během níž se jeho organizátorům podařilo etablovat jej mezi kulturní akce vysoké úrovně a v místech svého konání i prvořadého významu. Vznikl roku 1969 z iniciativy Společnosti Antonína Dvořáka a Okresního kulturního střediska v Příbrami pod vedením Františka Černého, kterým tehdy přislíbilo finanční podporu Ministerstvo kultury. A podpora to nebyla nikterak malá, protože tehdy umožňovala zvát i takové orchestry jakými jsou např. Česká filharmonie, Symfonický orchestr FOK hlavního města Prahy, PKO, Slovenská filharmonie či Filmový symfonický orchestr. Na festivalu v těchto letech však nechyběla ani celá řada vynikajících těles ze zahraničí. Příbramští se tak mohli stát rovněž svědky špičkových výkonů např. Leningradské filharmonie a Moskevské státní filharmonie, v neposlední řadě sem zavítala i Varšavská státní filharmonie nebo Royal Philharmonic Orchestra London s dirigenty Markem Emlerem, Charlesem Grovesem, Arvidem Jansonsem a Dimitrijem Kitajenkem. Po roce 1989 však došlo podobně jako v celé kulturní sféře i zde k významným organizačním změnám. Od r. 1990 převzalo jeho organizaci Divadlo Příbram, kde (snad) z nedostatku finančních prostředků festival ustrnul na třech až pěti koncertech a to z velké části pouze komorních.

Teprve od r. 1996, kdy byla založena Nadace Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, se situace opět zlepšila. Jejím úkolem bylo soustřeďovat finanční prostředky, vytvářet zajímavou dramaturgii a vhodnou propagací zvýšit zájem příbramských posluchačů o festivalové koncerty. Nadace ale fungovala jen do r. 1998, kdy vyšel o nadacích nový zákon, který podmiňoval jejich existenci stálým jměním 500 000,- Kč. Proto festival přijalo pod svá křídla znovu Divadlo Příbram. V roce 2001 se organizace festivalu ujal Odbor školství a kultury Městského úřadu Příbram, resp. Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb, který do roku 2015 organizoval festival ve spolupráci s festivalovým výborem, v čele s mistrovým vnukem, Antonínem Dvořákem III. 

V posledních letech festivalový program tvoří průměrně třináct až patnáct koncertů, v jejichž programu se vedle děl Antonína Dvořáka objevují vždy jak skladby mistrů 18. a 19. století, tak skladby současných skladatelů (20. a 21. století). Prestiž festivalu potvrzuje i zájem umělců prezentovat na něm premiérově své skladby, či v některých případech vytvořit dílo speciálně pro téma našeho festivalu.

Už několik let je neoddělitelnou součástí festivalu kompoziční soutěž pro skladatele do 40 let. Vítězem posledního, 6. ročníku se stal Miroslav Baklík s Toccatou pro velké varhany. Tato skladba zazní v premiéře na koncertu 53. ročníku HF A. Dvořáka.

A právě Miroslava Baklíka si pozval Ivan Dlask jako dalšího hosta do pořadu Z archivu osobností. Premiéra pořadu bude ve čtvrtek 21. dubna v 19:00. Reprízy si poslechněte v neděli 24.4. v 10:00 nebo v úterý 26.4. ve 22:00.

Foto: Profimedia

Podcast